Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

3 rådgivere - Studieavdelingen

Søknadsfrist: 04.06.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Avdeling for studieadministrasjon har et overordnet ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen utdanning. Avdelingen skal bistå UiOs ledelse strategisk og operativt, samt sikre institusjonell oppfølging og koordinering, bistå enhetene med administrativ drift og yte tjenester direkte til studenter og søkere. Avdelingen skal lede UiOs studieadministrative nettverk.

Karrieretjenester for studenter ved UiO

Om stillingen

Vil du bidra til å styrke arbeidslivsrelevansen i studiene ved Universitetet i Oslo, og forme fremtidens karrieretjenester for studenter? Vi etablerer et nytt kompetansemiljø i Studieavdelingen og har 3 nye rådgiverstillinger ledig!

Universitetet i Oslo har en strategisk målsetting om å øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans og studentenes bevissthet om egen kompetanse. Karrieretjenester for studenter ved UiO har i 30 år blitt levert av Karrieresenteret under Studentsamskipnaden SiO. SiO endrer nå innretningen på sitt tilbud, og UiO vil selv tilby karrieretjenester.

For å støtte opp om dette arbeidet etableres det et nytt kompetansemiljø i Studieavdelingen: en gruppe for arbeidslivsrelevans og karrieretjenester. Den nye gruppen legges til Seksjon for studiekvalitet. Seksjonen ivaretar i dag en rekke oppgaver knyttet til utdanningskvalitet og læringsmiljø, herunder strategisk rådgiving til ledelsen på utdanningsområdet, undersøkelser og analyser, forvaltning og regelverk, sekretariatsfunksjoner og opplæring. Gruppen vil jobbe tett opp mot Råd for samarbeid med arbeidslivet og relevante interne fora.

Det nye kompetansemiljøet vil få en sentral rolle i etableringen av tjenesteområdet i Studieavdelingen. Det skal etableres en struktur for å prioritere og planlegge hvilke tjenester som skal gis som felles tilbud på tvers av UiO og hvilke som skal spisses mot enkelte fakulteter og fagmiljøer. Det skal også avklares hvor stor andel av virksomheten som skal være kurs- og veiledningstilbud rettet mot studenter, og hvor mye som skal være tilbud rettet mot undervisere og studieveiledere. Gruppen vil samarbeide med øvrige avdelinger i Fellesadministrasjonen om hvilket karrieretjenestetilbud UiO skal ha rettet mot henholdsvis bachelorstudenter, masterstudenter og ph.d.-kandidater.

Ved oppstart høsten 2023 har gruppen følgende hovedoppgaver:

 • Å støtte undervisere og fagmiljøer som ønsker å integrere karriereperspektiver i studietilbudet
 • Å støtte fakultetenes arbeidslivskoordinatorer og studieveiledere
 • Å tilby karrierekurs- og veiledning til studenter i samarbeid med fakultetene
 • Gjennomføre Karriereuka i samarbeid med Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt, og opprettholde god kontakt med arbeidsgivere
 • Støtte UiOs ledelse i saker som handler om karrieretjenester og arbeidslivsrelevans i utdanningstilbudet

Arbeidsoppgaver

 • Gi støtte til fagmiljøer som ønsker å integrere karriereperspektiver i studietilbudet.
 • Utvikle og holde kurs og veiledningstilbud for studenter
 • Utvikle og holde kompetansehevingstilbud for ansatte
 • Bistå i relevante oppgaver og prosesser i avdelingen

En av stillingene vil i tillegg ha særlig ansvar for arbeidslivskontakt og arbeidslivsrettede arrangementer i samarbeid med Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Kunnskap og kompetanse innen feltet arbeidslivsrelevans og karriere
 • Erfaring fra opplæring, veiledning og rådgiving
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Erfaring fra offentlig forvaltning eller universitets- og høgskolesektoren er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser. Du er serviceinnstilt, har meget god rolleforståelse, og evner til kommunikasjon og samarbeid.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver SKO 1434, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom 610 000 og 650 000, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger, som trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Kristin fossum Stene - k.f.stene@admin.uio.no - mobil: 92433392

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS