Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorrådgiver / rådgiver innen innovasjon og digitalisering

Søknadsfrist: 07.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og et permanent senter. Det er for tiden ca. 3500 studenter knyttet til fakultetet. Antall ansatte omfatter ca. 390 årsverk, hvorav ca 250 årsverk vitenskapelige ansatte og 140 årsverk teknisk- og administrativ ansatte.

Prosjektkoordinator Innovation and Digitalization in Education Arenas (IDEA)

Om stillingen

Vi har en ledig midlertidig stilling ut august 2024, som prosjektkoordinator ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) innen området innovasjon og digitalisering.

UV har som mål å drive forskningsbasert innovasjon i utdanningene gjennom integrert bruk av digitale løsninger for å fremme studentenes læring, og utvikle de ansattes undervisningskompetanse. Dette målet skal nås gjennom å stimulere til videreutvikling av digital undervisning, pedagogisk og digital kompetanse hos ansatte, og pedagogisk utvikling og innovasjon i studieprogrammene.

Ved UV ble det i 2021 etablert en enhet for digitalisering og innovasjon i utdanningene, Innovation and Digitalization in Education Arenas (IDEA). IDEA er et ressurssenter ved UV som tilrettelegger for pedagogisk forankrede digitale løsninger og forskningsbasert innovasjon i undervisning og utdanning.

Som prosjektkoordinator vil du samarbeide tett med visedekan for innovasjon og digitalisering, i tillegg til administrativt og vitenskapelig ansatte og IT.

Arbeidet vil være knyttet til koordinering av innovasjon og analyser av bruk av digitale undervisningsressurser, utvikling av pedagogiske og teknologiske ressurser, og ulike tiltak for digitalisering i undervisningen. Videre vil du bidra med analyser av bruk av digitale undervisningsressurser.

Stillingen er plassert i fakultetets studieseksjon.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere og delta i prosjekter for å etablere, ta i bruk og evaluere bruk av digitale tjenester for læring og utdanning
 • Delta i og videreutvikle UVs løpende oppgaver, blant annet prosjektutvikling, oppdatering av ansatte på læringsteknologi og teknologitrender, og tiltak knyttet til digitalisering, IT og læring
 • Samarbeide med vitenskapelige og teknisk-administrativt ansatte om videreutvikling og evaluering av det digitale læringsmiljøet ved UV
 • Gjennomføre og videreutvikle kompetansetiltak for fakultetets fagmiljøer i pedagogisk bruk av ulike teknologier
 • Organisere og koordinere arrangementer, rådgivning og dokumentasjon knyttet til fakultets forskningsbaserte bruk av digitale tjenester for læring og utdanning
 • Administrative oppgaver som tilfaller stillingen

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves det utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå. For ansettelse som seniorrådgiver kreves det utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet.
 • God kunnskap om digitalisering av læringsaktiviteter/læringsprosesser innen høyere utdanning
 • God kompetanse i bruk av digitale verktøy
 • Erfaring med å tilrettelegge for og gjennomføre kompetanseutviklingstiltak (kurs, rådgivning og arrangementer)
 • Erfaring med prosjektledelse innen utdanningsfeltet
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

For ansettelse som seniorrådgiver kreves det omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå innen stillingens arbeids- og ansvarsområder.

Ved ansettelse som rådgiver vil arbeidsoppgavene til dels være de samme, men tilpasset søkerens erfarings- og kvalifikasjonsnivå hva angår vanskelighetsgrad og selvstendighet.

Ved utvelgelse av søkere til intervju vil vi i tillegg vektlegge om du kan vise til følgende kvalifikasjoner:

 • Erfaring med læringsplattformer og læringsteknologi
 • Erfaring med utviklingsarbeid for å fremme studiekvalitet i høyere utdanning
 • Erfaring med brukerstøtte for sammensatte teknologiske løsninger

Det er ønskelig at den som ansettes har pedagogisk kompetanse og erfaring med pedagogisk arbeid.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er initiativrik og utviklingsorientert med evne til å håndtere mange oppgaver samtidig. Gode samarbeidsferdigheter og evne til å planlegge og prioritere er en forutsetning.

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver SKO 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 626 300 og kr 728 100, avhengig av kompetanse
 • Lønn som rådgiver SKO 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 573 900 og kr 636 700, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS