LEDIG STILLING VED STATISTISK SENTRALBYRÅ

Rådgiver / seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon

Søknadsfrist: 13.06.2021

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.


SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold.

Forskningsavdelingen søker en initiativrik og målbevisst rådgiver med stor arbeidskapasitet som kan bidra til å levere solid forskningsstøtte innen et område i utvikling. SSB har ambisjoner om å øke sin portefølje av eksternfinansierte forskningsprosjekter med høy vitenskapelig kvalitet. Denne stillingen opprettes for å styrke dette området. Du vil samarbeide tett med forskningsdirektør og forskningsgruppene, samt administrative enheter i SSB. Stillingen rapporterer til forskningsdirektør.

Vi søker deg som liker å jobbe i grenselandet forskning og administrasjon og som har gode samarbeidsegenskaper. Du skal støtte forskere i oppstartsfasen av nye forskningsprosjekter, oppfølging av pågående prosjekter og kompetanseheving på dette området. Du må ha interesse og erfaring med å utvikle forskningssøknader og for systematisk arbeid med søknader om eksterne midler.

Arbeidsoppgaver

 • Heve kompetansen på området eksternfinansiering med vekt på Norges forskningsråd og EU.
 • Være en pådriver, rådgiver og administrativ støtte i langsiktig planlegging, utarbeidelse og kvalitetssikring av prosjektsøknader.
 • Bistå i kontraktsforhandlinger og i oppstartsfasen for nye forskningsprosjekter og i oppfølging av pågående prosjekter.
 • Holde og arrangere kurs, workshops og presentasjoner.
 • Kvalitetssikre og utvikle gode rutiner for forskningsadministrasjon.
 • Bidra til nettverksbygging.

Andre forskningsadministrative oppgaver vil tillegges stillingen.

Kvalifikasjoner

Du har:

 • Utdanning på master eller doktorgradsnivå. Meget god og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med prosjektutvikling og søknadsprosesser til Norges forskningsråd og/eller EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk.
 • Erfaring fra forskning og/eller forskningsadministrasjon er en fordel.

Det er ønskelig at du har:

 • Erfaring fra arbeid i kunnskapsorganisasjoner og fra forskningsavdelingens fagfelt.
 • Erfaring med personopplysningsloven og administrative systemer

Personlige egenskaper

Du har:

 • Stor arbeidskapasitet, evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Interesse for å videreutvikle egen kompetanse og bidra til andres kompetanseutvikling.
 • Evne til å arbeide strukturert, effektivt og resultatorientert.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (1434/1364) i lønnsspenn fra kr 555 800 til kr 670 100 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særlig godt kvalifiserte søkere.
 • Fleksibel arbeidstid, treningstilbud og god pensjonsordning.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Et dynamisk arbeidsmiljø med utfordrende oppgaver på et område i stor utvikling.
 • Lyse og moderne lokaler.

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Webcruiter-ID: 4394606028

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS