LEDIG STILLING VED STATISTISK SENTRALBYRÅ

Rådgiver / seniorrådgiver - Internasjonalt statistikksamarbeid

Søknadsfrist: 26.02.2021

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.


SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold.

Internasjonalt sekretariat i Statistisk sentralbyrå har ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver. SSB deltar aktivt i det internasjonale statistikksamarbeidet. Dette omfatter samarbeid gjennom internasjonale organisasjoner som FN, OECD, EU og EFTA. Samarbeidet med EU og EUs medlemsland er av særlig betydning som følge av EØS-avtalen. I likhet med de fleste europeiske statistikkbyråene er det internasjonale koordineringsarbeidet organisert i en egen seksjon som rapporterer direkte til administrerende direktør. Internasjonalt sekretariat er ansvarlig for internasjonal og nasjonal koordinering, og har løpende kontakt med internasjonale organisasjoner, andre statistikkbyråer og andre nasjonale partnere. Internasjonalt sekretariat er det formelle kontaktpunktet for SSB internasjonalt og bistår organisasjonen med råd og veiledning i internasjonale saker.

En hovedoppgave for sekretariatet er å bistå administrerende direktør i forberedelsene til internasjonale møter. Sekretariatet behandler også en god del tverrgående og internasjonale saker. Du vil få god innsikt i sekretariatets arbeid så vel som hele organisasjonen gjennom saksbehandling tilknyttet et bredt spekter av SSBs virkeområde. Du vil spesielt delta i behandlingen av nye EU-statistikkrettsakter. Noe reising må også påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Internasjonal møtevirksomhet – forberedelser, deltakelse og oppfølging særlig innenfor EØS-samarbeidet og det nordiske statistikksamarbeidet
 • Generell saksbehandling av internasjonale saker og rådgivning overfor organisasjonen
 • Påse at internasjonale forpliktelser etterleves
 • Være en aktiv pådriver i interne og eksterne prosesser i arbeidet med nytt statistikkregelverk, herunder vurdering og innlemmelse av nye statistikkrettsakter i EØS-avtalen
 • Bidra i nasjonal koordinering av offisiell statistikk, særlig overfor Utvalget for offisiell statistikk
 • Lede og/eller bidra i prosjekter og oppdrag knyttet til internasjonalt statistikksamarbeid

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på hovedfags-/masternivå, f.eks. samfunnsøkonomi
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Kunnskap om offisiell statistikk
 • Erfaring fra internasjonalt statistikksamarbeid
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kjennskap til EØS-avtalen og det europeiske statistikksamarbeidet
 • Ønskelig med erfaring fra kvalitetsarbeid og statistikkproduksjon

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsorientert
 • Utadvendt
 • Initiativrik
 • Selvstendig
 • Strukturert og systematisk
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) kr 498 800 - 643 000 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifisert søker
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utførerbakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer om dette her.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en ellerinnvandrerbakgrunn.Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statligevirksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Webcruiter-ID: 4346666258

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS