Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

HR rådgiver / seniorrådgiver

Søknadsfrist: 17.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo er Norges største samfunnsvitenskapelige fagmiljø og rangert som nummer to i Norden. Fakultetet har en rekke forskningsmiljøer som er ledende internasjonalt, og har hatt to Nobelprisvinnere. Vi har 460 ansatte og 5300 studenter. Fakultetet tilbyr 22 studieprogram på bachelor- og masternivå, to profesjonsutdanninger og ph.d.-program innenfor syv studieretninger.

Kan HR bidra til et inkluderende fellesskap og banebrytende forskning?

Om stillingen

Universitet i Oslo skal fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning, og fremragende utdanning. I HR-rollen skal du støtte opp om dette målet gjennom gode rekrutteringsprosesser, pålitelig personalforvaltning og kulturbygging som fremmer et åpent og inkluderende fellesskap for studenter og ansatte. Vi søker en dyktig HR-rådgiver til fast stilling som brenner like mye for dette som oss. Du ansettes enten som rådgiver (SKO 1434), eller seniorrådgiver (SKO 1364) avhengig av kompetanse.

Du er trygg i HR-rollen med gode samarbeidsevner og forståelse for service. Stillingen inneholder mye saksbehandling så du må være komfortabel med å utføre driftsoppgaver, men det er også viktig at du bidrar til kvalitetsforbedring og utvikling av prosesser og leveranser. Du leverer oppgaver innen hele HR-verdikjede (rekruttere, utvikle, anvende og avslutte), men oppgaver som tilhører rekruttering og onboarding utgjør størst del av stillingen.

Stillingen inngår i et team på fire HR-rådgivere i fakultetsadministrasjonen, med seksjonssjef for HR som nærmeste overordnede.

Arbeidsoppgaver

HR-rådgiveren skal arbeide med et bredt spekter av personaladministrative oppgaver. Arbeidsoppgavene stiller høye krav til nøyaktighet og evne til å jobbe systematisk og selvstendig.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling innen HR-feltet etter statlig lov- og avtaleverk; som rekruttering, permisjoner, opprykksaker og fratredelse.
 • HR-rådgiving, lederstøtte og opplæring
 • Bistå ledere i komplekse saker innen fagområdet
 • Aktivt bruke HR-data for å bistå med faglig analyse og avdekke sammenhenger eller mulige risikodempende tiltak
 • Utvikling, kvalitetssikring og vedlikehold av rutiner og prosesser (inkl opplæringsmateriell)

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen kreves:

 • Utdanning minimum tilsvarende bachelor, gjerne med HR, organisasjonspsykologi, ledelse eller tilsvarende i fagkretsen. Relevant realkompetanse innen HR kan erstatte utdanningskravet
 • God kompetanse på lov- og avtaleverk
 • Trygg bruker av digitale HR-verktøy for oppslag, rapporter og analyser
 • Særdeles god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med rekruttering, lønnsfastsetting og onboarding
 • Erfaring med sykefraværsoppfølging

Vi ser gjerne også at du har en eller flere av disse ønskede kvalifikasjonene:

 • Erfaring med saksbehandling innen offentlig forvaltning
 • Erfaring med prosjekt og/eller utviklingsarbeid innen HR/organisasjonsutvikling (eks prosessforbedring, implementering av nye arbeidsprosesser og digitale verktøy)
 • kjennskap til lov og avtaleverk innen statlig sektor, gjerne universitets- og høyskolesektoren
 • god skriftlig språkføring på nynorsk

Ved ansettelse som seniorrådgiver kreves i tillegg:

 • Mastergrad, lang og relevant realkompetanse innen HR kan erstatte utdanningskravet
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Erfaring med krevende/komplekse personalsaker

Personlige egenskaper

 • Evne til å håndtere flere krevende parallelle arbeidsoppgaver, samtidig som du er nøyaktig og systematisk
 • God kommunikator som kan overbringe kunnskap tilpasset mottakeren
 • Ansvarsbevisst, selvstendig og initiativrik
 • God til å planlegge, følge opp saker og gjennomføre tiltak
 • Reflektert med «iboende kompass» for både service og god forvaltningsskikk
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima ved fakultetet

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver (SKO 1434) kr 573 900 - 661 400 (ltr 62-70), eller som seniorrådgiver (SKO 1364) kr 636 700- 746 900 (ltr 68-76) fastsettes etter individuell vurdering basert på kompetanse og erfaring
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • trening i arbeidstiden.
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse (www.spk.no).

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS