Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningsrådgiver (SKO 1364 Seniorrådgiver)

Søknadsfrist: 07.06.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for statsvitenskap er underlagt Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Vi er det største statsvitenskapelige instituttet i Norge, og dekker hele bredden av faget, både internasjonal politikk, offentlig administrasjon og ledelse, komparativ politikk, politisk teori og forskningsmetode. Instituttet har om lag 100 ansatte som utgjør et inspirerende undervisnings- og forskningsmiljø. Vi har ca. 1400 studenter fordelt på bachelor-, master- og ph.d.-programmet i statsvitenskap, samt de tverrfaglige bachelorprogrammene i internasjonale studier og offentlig administrasjon og ledelse, og masterprogrammet i freds- og konfliktstudier (PECOS). Instituttet har flere forskergrupper, inkludert Comparative Institutions and Regimes, Policy, Bureaucracy and Organisation, and Political Data Science. Instituttet er vertskap for det tverrfaglige Senter for ekstremismeforskning (C-REX).

Om stillingen

Senter for ekstremismeforskning (C-REX) har ledig en fast stilling som forskningsrådgiver (seniorrådgiver SKO 1364). Stillingen vil ha et særlig ansvar for overordnet strategi og utvikling av senteret. Den som ansettes vil også ha ansvar for samfunnskontakt mot praktikerfeltet, policymakere og partnere. C-REX er et aktivt, tverrfaglig forskningssenter med rundt 17 vitenskapelige stillinger og to administrative stillinger. I tillegg er en lang rekke forskere fra inn- og utland tilknyttet senteret.

Senterets overordnede forskningsmål er å utvikle empirisk og teoretisk kunnskap om årsaker til og konsekvenser av høyreekstremisme og relaterte fenomener. Senteret har en rekke aktiviteter, forskningsprosjekter og databaser, og samarbeider med både nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner. Senteret er organisert under Institutt for statsvitenskap og stillingen inngår i instituttets administrasjon, og i det forskningsadministrative nettverket (FANE) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Arbeidsoppgaver

 • Utviklingsarbeid og rådgivning overfor senterets ledelse
 • Utforming av overordnet strategi
 • Gjennomføring av strategiske planer
 • Samfunnskontakt med policymakere og praktikere
 • Utvikling av strategisk samarbeid med partnere nasjonalt og internasjonalt
 • Prosjektutvikling og utforming av søknader
 • Oppfølging av instituttets eksternfinansierte prosjektportefølje, særlig med hensyn til EU
 • Forskningskommunikasjon internt og eksternt
 • Medansvar for den daglige driften av senteret

Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen. Det er en forutsetning at den som blir ansatt holder seg faglig oppdatert og bidrar til utviklingen av feltet. Du vil få tilgang til et bredt kompetansetilbud innen forskerstøtte gjennom UiO, NFR og NARMA.

Kvalifikasjonskrav

Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende mastergrad. Dokumentert, relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet. Omfattende relevant erfaring fra forskningsadministrasjon, inkludert:

 • Erfaring med samfunnskontakt mot praktikere og policymakere
 • Solid erfaring med prosjektsøknader til Forskningsrådet og/eller EU.
 • Solid erfaring med administrasjon og drift av prosjekter med ekstern finansiering.
 • Erfaring med utviklingsarbeid og rådgivning opp mot faglig ledelse
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Har evne til å håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø
 • Tar ansvar og kan jobbe selvstendig, systematisk og effektivt
 • Kan vise engasjement og initiativ, og har evne til å motivere forskere
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende oppgaver i et høyt kompetent miljø
 • Ansettelse som seniorrådgiver (SKO 1364) lønn fra ltr. 68 - 76 (kr. 626 100 - 734 400), avhengig av kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstida
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge, innen søknadsfristen 7.juni 2022.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS