Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver / seniorrådgiver ved Norsk senter for menneskerettigheter (Vikariat)

Søknadsfrist: 21.09.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har som formål å drive forskning, utdanning, formidling og programvirksomhet om menneskerettigheter.


Senteret er tverrfaglig og skal fremme menneskerettighetsfaget som akademisk arbeidsfelt. SMR har for tiden ca. 30 medarbeidere og holder til i lyse og trivelige lokaler ved Tullinløkka i Oslo sentrum.

Om stillingen

Ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) er det ledig vikariat som rådgiver/seniorrådgiver ved Internasjonal avdeling for å gjennomføre prosjekter under avtalen «Education and Training in Human Rights 2022-2023», samt tilsvarende avtale for perioden 2024-2026.

Ny medarbeider vil jobbe med menneskerettighetsfeltet internasjonalt og bistå særlig med tilrettelegging av senterets opplærings- og kapasitetsbyggingsprosjekter i Kina og Asia.

Om SMR og Internasjonal avdeling

SMR er et fler- og tverrfaglig senter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. SMR skal gjennom forskning, utdanning, formidling og internasjonalt arbeid fremme menneskerettighetsfaget som en akademisk disiplin. SMR vektlegger sammenhengen mellom forskning, utdanning og praktisk anvendelse, særlig gjennom et utstrakt internasjonalt arbeid.

Internasjonal avdeling ved SMR har ansvar for gjennomføring av anvendt menneskerettighetsarbeid internasjonalt. Kompetansebygging gjennom utdanning og forskning, styrking av ulike profesjonsgruppers kunnskap og oppfølging av internasjonale menneskerettighetsstandarder er sentralt i avdelingens arbeid.

Avdelingen er organisert som et team hvor medarbeiderne samarbeider om utvikling og drift av en lang rekke prosjekter som er tematisk organisert. Arbeidet er støttet av Utenriksdepartementet gjennom et mangeårig samarbeid om internasjonalt prosjektarbeid innen menneskerettighetsfeltet. Internasjonal avdeling består for tiden av 10 medarbeidere.

Stillingen og krav til stillingsinnehaver

I forbindelse med en langvarig permisjon søker vi etter en medarbeider som kan bistå i oppfølgingen av ulike partnere og med gjennomføringen av ulike prosjekter i Kina og Asia.

Den som ansettes vil ha det daglige, operative driftsansvaret for en rekke tiltak. Vi søker en vikar som har Kina-kompetanse, erfaring med gjennomføring av internasjonalt menneskerettighetsarbeid, og som kan samarbeide med andre ansatte ved avdelingen som jobber med opplærings- og utdanningsprosjekter i Asia.

Det må regnes med noe reisevirksomhet i stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføring og resultatrapportering av aktiviteter ihht. årsplaner og budsjetter.
 • Planlegging og programutvikling innenfor utvalgte fagfelt.
 • Holde seg oppdatert og ha kunnskap om menneskerettighetsutviklingen særlig i Kina, samt prosesser som er relevante for arbeidet med menneskerettighetsutdanning og samarbeidsprosjekter.
 • Budsjettering og økonomistyring for enkelttiltak i samarbeid med leder for Internasjonal avdeling.
 • Bidra med kompetanse om menneskerettighetsutdanning.
 • Formidling, kommunikasjon og ivaretakelse av relevante nettverk.
 • Delegert faglig rådgivning og representasjon på vegne av senteret.
 • Administrativ saksbehandling.

Kvalifikasjonskrav 

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå for ansettelse som rådgiver, og minimum masternivå for ansettelse som seniorrådgiver. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet. 
 • Dokumentert, relevant arbeidserfaring og kompetanse tilpasset stillingens funksjoner.
 • Kunnskap om både internasjonale menneskerettigheter og kunnskap om kinesisk politikk og samfunnsliv.
 • Erfaring med prosjektarbeid, gjerne internasjonalt arbeid.
 • Meget gode norsk- og engelskkunnskaper.
 • Ferdigheter i kinesisk språk er en fordel.
 • Erfaring med formidling er et fortrinn.
 • For tilsetting som seniorrådgiver kreves det lengre relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt, med fokus på gode samarbeidsevner, evne til initiativ og selvstendighet, evnen til å håndtere flere aktiviteter og initiativer i en hektisk hverdag og evne til å representere institusjonen utad.

Starttidspunkt og tilsettingsperiode

 • Tiltredelse snarest mulig
 • 100% stilling som vikar
 • Stillingen er eksternfinansiert. Vikariatet varer frem til 31.01.2025.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter og høy grad av selvstendig arbeid og faglig utvikling av prosjekter, i krysningspunktet mellom akademia og prosjektarbeid.
 • Lønn som rådgiver (SKO 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 615 700 og 679 700, avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • Lønn som seniorrådgiver (SKO 1364) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 657 300 og 732 300, avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
 • Stilling i en IA-virksomhet.
 • Gode velferdsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Søknad og vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er mål i fakultetets strategi. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder Zenia Chrysostomidis: zenia.chrysostomidis@nchr.uio.no eller tlf. 98673740

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS