Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver / seniorrådgiver innen prosjektøkonomi ved Institutt for klinisk medisin

Søknadsfrist: 24.06.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). 

Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Vil du ha en aktiv rolle i økonomistyringen av eksternfinansiert forskingsprosjekter ved Norges største universitetsinstitutt? 

Er du nysgjerrig på hvordan du som økonom kan bidra til medisinsk innovasjon?

Som prosjektøkonomisk rådgiver ved Institutt for Klinisk medisin vil du bidra til å løse fremtidens samfunnsutfordringer innen helse. Fagporteføljen vår favner bredt, fra pasientnær klinisk forskning til molekylærbiologiske studier av sykdomsprosesser, og utprøving av nytt teknologisk utstyr for diagnostikk og behandling, og gjennom ulike innovasjonsprogram tas forskningen videre. Forskingsaktiviteten vår fortsatte å øke i 2023 og volumet av eksternfinansiert aktivitet er større enn basisfinansiert virksomhet ved instituttet. 

Vi arbeider i stor grad utadrettet mot klinikker, avdelinger og forskningsmiljøer med lokalisering på flere sykehus. Mange av våre ansatte har ansettelsesforhold i både sykehus og universitet, og dette bidrar til kompleks samhandling i grenseflaten mellom to store organisasjoner med i noen grad ulike systemer og regelverk.

Stillingen som økonomirådgiver inngår i instituttadministrasjonens økonomiseksjon. Økonomiseksjonen er en av fire seksjoner i den sentrale administrasjonen og har for tiden tolv medarbeidere. Seksjonen er ansvarlig for økonomioppfølging og rådgivning overfor all virksomhet tilknyttet instituttet. Dette omfatter både en bevilgningsfinansiert økonomi på ca. 310 millioner kroner og en portefølje av eksternfinansiert virksomhet (forskningssentra og forskningsprosjekter) på ca. 310 millioner kroner.

Vi søker en engasjert og dyktig medarbeider som skal være et av instituttets økonomifaglige kontaktpunkter overfor den eksternfinansierte prosjektportefølje. Du vil du ha omfattende kontakt med de vitenskapelige prosjektlederne (forskere) og samtidig være en del av et større økonomimiljø med gode muligheter for videre karriere. Stillingen vil gi gode muligheter for å få inngående kjennskap til prosjektstyring. Stillingen vil rapportere til økonomisjef. 

Organisasjonskart

Arbeidsoppgaver

Du vil inngå i et team på seks økonomirådgivere med oppfølgingsansvar overfor sine respektive deler av instituttets ca. 220 forskningsprosjekter. 

Oppgavene i forbindelse med dette vil være:

 • Prosjektleders ressursperson og gi økonomifaglig rådgivning angående budsjett, prognose, rapport og analyse.
 • Kontaktpunktet overfor ekstern finansiør angående økonomiske kontraktsforhold.
 • Samarbeid med andre administrative medarbeidere (HR, jus, etc.) og «forskningsrådgivere».
 • Sammenstilling av økonomiske nøkkeltall på tvers av enkeltprosjekter.
 • Bidra til nytenking og videreutvikling av instituttets økonomirutiner.
 • I stilling som seniorrådgiver vil rådgivingsoppgavene være av større kompleksitet, samt åpner det for ansvar for blant annet oppfølging av Sentre for fremragende forskning (SFF) og EU-finansierte koordinator-prosjekter.

Du vil få porteføljeansvar overfor en eller flere av instituttets klinikker. Stillingen vil også omfatte komplekse rådgivningsoppgaver, rapportering og utredninger.

For stillingen må det i tillegg påregnes andre arbeidsoppgaver som naturlig faller inn under en økonomienhet.

Kvalifikasjonskrav 

Det kreves:

 • Relevant økonomiadministrativ utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad.
 • God tallforståelse.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper, med særlig vekt på Excel.

Det vil være en fordel med:

 • Kjennskap til økonomiforvaltning i akademia eller annen statlig virksomhet.
 • Erfaring fra prosjektvirksomhet og økonomistyring av prosjekter.
 • Kjennskap til forskningsadministrasjon og forskningsfinansiering (NFR, EU, m.fl.).
 • Erfaring fra systemer tilsvarende Agresso/Unit4, ePhorte eller andre elektroniske saksbehandlingssystemer.
 • I stilling som seniorrådgiver må det kunne dokumenteres erfaring med økonomiforvaltning fortrinnsvis i statlig virksomhet, samt fra prosjektvirksomhet og økonomistyring av betydelig størrelse. 

Personlige egenskaper

Aktuelle kandidater bør:

 • Være utpreget serviceorientert med god gjennomføringsevne.
 • Være selvstendig og initiativrik, samt ha evne til å håndtere flere
 • oppgaver samtidig.
 • Ha en metodisk og analytisk tilnærming til fagfeltet.
 • Være fleksibel og utviklingsorientert.
 • Evne til å formidle økonomiske budskap til ulike målgrupper akademia.
 • Evne til å prioritere oppgaver i perioder med sterkt arbeidspress. 

Du må også være omgjengelig, kunne arbeide effektivt og sette deg raskt inn i nye oppgaver og problemstillinger. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i grenseflaten mellom sykehus og universitet med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Dyktige kolleger i et positivt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ, som rådgiver (SKO 1434) i spennet mellom kr. 615 700 og 708 000, som seniorrådgiver (SKO 1364) i spennet mellom kr. 708 000 og 796 600, fastsatt etter individuell vurdering avhengig av kompetanse og ansiennitet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse.
 • Stilling i en IA-virksomhet med fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, eksempelvis tilgang på bedriftshytte og barnehage
 • Felles sommer- og vinteraktivitetsdag, og andre sosiale begivenheter
 • Trening i arbeidstiden og et variert treningstilbud gjennom SiO og Bedriftsidrettslaget

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev på norsk
 • CV på norsk
 • Vitnemål, attester og liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Når du søker bør du ha søknadsbrev og CV klar for opplasting som vedlegg (PDF). Søknad og vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang:

 • HR rådgiver Aina Sandvik, e-post: a.k.sandvik@medisin.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS