Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor / førsteamanuensis i odontologi (kariologi og gerodontologi)

Søknadsfrist: 02.04.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det odontologiske fakultet (OD) er et av de ledende odontologiske fagmiljøer i Europa. Fakultetets forskergrupper bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt. I tillegg til å utdanne tannleger og tannpleiere har fakultetet ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet har høy forsknings- og klinisk kompetanse på de ulike fagfelt, med et godt tverrfaglig samarbeid. Det er et moderne fakultet med ca. 450 studenter og ca. 450 ansatte. Fakultetet er også Norges største tannklinikk med ca 55.000 pasientbesøk i året. Det odontologiske fakultet har to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Stillingen er tilknyttet Avdeling for kariologi og gerodontologi, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Fagområdet er odontologi, og spesialområdet er kariologi.

Den som tilsettes, skal lede og initiere forskning innenfor kariologi, drive forskerveiledning og veiledning av studenter, stipendiater og spesialistkandidater innen aktuelle temaer. Videre skal vedkommende gi alle typer undervisning på alle nivåer, delta i eksamensarbeid og påta seg administrative og andre oppgaver etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Den som tilsettes, skal også delta i det tverrfaglige samarbeidet om henviste pasienter for utvikling av fagområdet og undervisningen. Innenfor sin normale arbeidsplikt og sin faglige kompetanse kan den som tilsettes, også bli pålagt arbeid utenfor avdelingen/instituttet som stillingen er knyttet til.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Kvalifikasjonskrav

Absolutte krav:

 • Førsteamanuensis: doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen (odontologi)
 • Professor: doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen (odontologi).
 • Dokumentert pedagogisk basiskompetanse
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 615 900 til kr 704 900 (ltr 68 - ltr 75) avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Lønn fra kr 704 900 til kr 883 100 (ltr 75 - ltr 83) avhengig av kompetanse, i stilling som professor (stillingskode 1013)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Førsteamanuensis vil ha mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste over vitenskapelige/faglige publikasjoner
 • Vitenskapelige/faglige arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved vurderingen. Antallet bør ikke overstige 10.
 • Søkeren skal utarbeide et notat på maksimum seks sider som redegjør for:
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

I den endelige vurdering og innstilling vil det bli lagt vekt på kvalifikasjoner relatert til stillingsbeskrivelse, sakkyndig komités vurdering, vurderinger av personlig egnethet for stillingen (basert på intervjuer og innhentede referanser), pedagogiske og faglige formidlingskvalifikasjoner (basert bl.a. på prøveforelesning), planer for forskning og ambisjoner for egen undervisningsaktivitet.

 • Undervisningsspråket er i hovedsak norsk. Dersom den som tilsettes er fremmedspråklig, forventes det at vedkommende – innen nærmere bestemt tid etter tilsetting – behersker et skandinavisk språk slik at vedkommende kan ivareta undervisning, andre aktuelle funksjoner i stillingen og kommunikasjon med pasienter.
 • I rangeringen av kompetente søkere vil vi trekke inn hele bredden av kvalifikasjoner.
 • Det skal benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner finner du her.

Arbeidstakere som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en toårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen på annen måte.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen