Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor innen filosofi - Modeling Human Happiness

Søknadsfrist: 31.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk består av fire faggrupper: Filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk (gresk og latin). Instituttet er også ansvarlig for examen philosophicum ved UiO. IFIKK har rundt 110 ansatte.

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Om stillingen

En treårig stilling som postdoktor (SKO 1352) er ledig ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo.

Stillingen er knyttet til prosjektet "Modeling Human Happiness" (ModHap) som varer fra 2022 til 2027. ModHap er et tverrfaglig prosjekt som integrerer innsikter fra antikkens filosofi, vitenskapsfilosofi og psykologi for å utvikle nye vitenskapelige modeller av lykke. Disse vil frembringe viktig kunnskap om lykkens kilder, generere nye metoder for å måle lykke, og legge fundamentet for utvikling av innovative tiltak for å fremme lykke. Vår kjernehypotese er at en integrering av antikkens begreper og nåtidens vitenskapelige forskning vil frembringe nye modeller av og kunnskap om menneskelig lykke. Fire teser om lykkens natur fra antikkens filosofi strukturerer prosjektet: Lykke er best forstått som (1) fundamentalt mellommenneskelig eller sosialt; (2) et normativt eller verdiladet begrep; (3) grunnlagt i menneskelig natur; og (4) som en dynamisk aktivitet som strekker seg over tid. Vi vil utforske hver tese på tre integrerte nivåer: historisk, begrepslig og empirisk. Det forventes at søkeren presenterer et forskningsprosjekt som er knyttet til hovedprosjektet.

Mer om stillingen

Vi leter etter en filosof som kan bidra til prosjektet med forskning som er direkte relevant for en eller flere av prosjektets temaer om lykke. Dette inkluderer (men er ikke begrenset til) historisk forskning om antikkfilosofiens lykke-begreper, filosofisk forskning om lykkens natur og bestanddeler, og metodologisk forskning om hvordan studere lykke og hvilke metoder som er best egnet for lykkeforskning. Den som blir ansatt forventes å bidra til prosjektet øvrige aktiviteter, inkludert kollaborativ forskning, organisering av workshops, og søknadsskriving.

Vi søker kandidater med kompetanse og interesse i ett av de mange fagområdene som er relevant for prosjektet, som for eksempel antikkens filosofi, etikk, psykologiens filosofi, epistemologi, og vitenskapsfilosofi. Interesse for psykologisk forskning kan være en fordel. Den som ansettes forventes å gå inn i et forskningsmiljø- eller nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet.

Postdoktorstillinger har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Stillingen er finansiert av Norges Forskningsråd og Universitetet i Oslo, og er knyttet til Modeling Human Happiness (ModHap) prosjekt (325898).

For mer informasjon, se prosjektets webside.

Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år. I stillingen inngår en10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innenfor filosofi (eller andre fagområder som er relevant for prosjektet)
 • en prosjektbeskrivelse hvor søkerens prosjekt må ligge tett opp mot ModHap
 • meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

For søkere som ikke har disputert, er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.

Ved vurdering av kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektbeskrivelsens kvalitet
 • søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet og bidra til ModHaps forskningsmål
 • gode samarbeidsevner og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 544 400 til kr 626 300 per år, avhengig av kompetanse
 • Et spennende og stimulerende, tverrfaglig akademisk miljø, med mye aktivitet og et stort nettverk av internasjonale partnere
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae med karakterer listet opp (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
 • publikasjonsliste
 • prosjektbeskrivelse på ca. 3-5 sider, maksimum 14,000 tegn, inkludert fremdriftsplan (se mal for prosjektbeskrivelse). Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden
 • To akademiske arbeider skrevet i løpet av de siste fem årene. De kan være publiserte artikler, kapitler fra avhandlingen, eller upubliserte manus
 • Navn på tre referanser som kan kommentere søkerens evner og ferdigheter

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, jobbnorge.no.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk, enten som original eller i oversettelse.

Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ingen kan ansettes i mer enn en postdoktorperiode ved Universitetet i Oslo.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om hvordan søke:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS