Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor innen farmakokinetikk

Søknadsfrist: 26.06.2022

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter. Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.


I det planlagte Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo vil tett samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, helseforetak, kommuner og næringsliv bidra til å styrke kvalitet og relevans i forskningen og utdanning av fremtidens kunnskapsmedarbeidere. Bygget blir kjernen i Norges første innovasjonsdistrikt – Oslo Science City. Farmasøytisk institutt flytter inn i Livsvitenskapsbygget i 2026.

Stilling som postdoktor innen farmakokinetikk ledig ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Tilsettingen gjelder for en periode på 4 år med 25% pliktarbeid. Pliktarbeidet vil bestå av undervisning i det 5-årige masterstudiet i farmasi, fortrinnsvis innen fagfeltet farmakologi. Undervisningen ved Farmasøytisk institutt er knyttet til gradene master i farmasi og PhD, og tar sikte på å forberede til yrker med varierte oppgaver innen apotek, sykehus, farmasøytisk industri, offentlige institusjoner for legemiddelkontroll, samt undervisning og forskning.

Tiltredelse innen 01.10.2022.

Ingen kan tilsettes i mer enn én åremålsperiode ved Universitetet i Oslo.

Det forutsettes at kandidater som tilsettes for en fireårsperiode skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av tilsettingsperioden innenfor pliktdelen på 25 %.

Mer om stillingen

Forskjeller i legemiddelrespons mellom individer er et vanlig og kjent klinisk problem. En gitt dose av et legemiddel som er trygt og effektivt hos en pasient kan være uvirksom hos en annen eller gi bivirkninger og toksiske reaksjoner. For å kunne skreddersy legemiddelbehandlingen for den enkelte pasient er det nødvendig med økt kunnskap om årsakene til variabilitet i legemiddelrespons mellom individer.

Stillingen er tilknyttet Farmakokinetikkgruppen (PK-gruppen) ved Farmasøytisk institutt. Forskergruppen består for tiden av 2 fast vitenskapelige, 1 professor II, 3 stipendiater, 1 ingeniør, samt masterstudenter. Gruppen jobber bredt innenfor feltet farmakokinetikk med fokus på individualisert legemiddelbehandling. Felles mål for prosjektene er å karakterisere ulike faktorer som er av betydning for variasjon i legemiddelrespons. Dette gjelder blant annet genetisk variasjon i legemiddelmetaboliserende enzymer og transportproteiner, sykdomsrelaterte faktorer, legemiddelinteraksjoner og ulik sammensetning av tarmbakterier. Vi samarbeider tett med ulike kliniske miljøer, spesielt farmakologi- og transplantasjonsmiljøet ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Prosjektet knyttet til denne stillingen vil, i tråd med forskningsgruppens mål, studere ulike strategier for individualisert og optimalisert legemiddelbehandling, inkludert forskningsgruppens brede satsning på mikrobiomets innvirkning på dosering av legemidler. Metoder som kan være aktuelle å benytte er blant annet farmakokinetiske undersøkelser i pasienter, HPLC-MS/MS analyser av legemidler og metabolitter i ulike matrikser og populasjon farmakokinetisk modellering.

Det forutsettes at kandidater som tilsettes for en fireårsperiode skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av tilsettingsperioden innenfor pliktdelen på 25 %.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som formål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. For å sikre en strategisk karriereutvikling, er alle postdoktorer ved MN-fakultetet forpliktet til å innlevere en utviklingsplan ikke senere enn én måned etter oppstart.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innenfor farmakokinetikk. For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent
 • Undervisningen som inngår i pliktarbeidet foregår på norsk. Kandidaten må derfor beherske norsk eller et av de andre skandinaviske språkene
 • Erfaring med gjennomføring av kliniske studier og/eller populasjons farmakokinetisk modellering

Ved vurdering av søkere vil også følgende bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra undervisning og veiledning av studenter vil være en fordel

Personlige egenskaper

Personlig egnethet, inkludert initiativ, gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper, nøyaktighet og ansvarsfølelse vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Fullstendig publikasjonsliste og faglige/vitenskapelige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det forutsettes at den som tilsettes vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

Ved innvilgelse av fullfinansiert utenlandsstipend, vil stillingen kunne bli utvidet med inntil et år (til maksimalt 4 år)

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Førsteamanuensis Ida Robertsen, telefon: +47 22857519, e-post: [email protected] eller
 • Seksjonsleder og professor Ragnhild E. Paulsen, telefon +47 22844936, e-post: [email protected]

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, telefon +47 22854272, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS