Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor - Kulturhistorisk museum

Søknadsfrist: 31.07.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er et av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer de største arkeologiske, etnografiske og numismatiske samlingene i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Om stillingen

Kulturhistorisk museum har ledig stilling som postdoktor for en periode på 2,5 år tilknyttet prosjektet Historizicing Intelligence: Tests, Metrics and the Shaping of Contemporary Society, med oppstart i oktober/november 2021. Forskningsprosjektet er finansiert av NFR og har en varighet på 3 år.

Forskningsprosjektets overordnede mål er å belyse samspillet mellom sosiale, kulturelle og vitenskapelige aspekter ved utviklingen av intelligenstesting i Norge fra ca. 1900 frem til i dag. Stillingen er viet prosjektets arbeidspakke 1 (WP 1) Den tar for seg utvikling og bruk av de mest brukte IQ-testene fra 1990 til i dag. Fokus er særlig rettet mot testenes funksjon som vitenskapelige og teknologiske verktøy for diagnostisering av psykisk utviklingshemming.

Postdoktoren skal utvikle et eget prosjekt. Det skal ta for seg forskningspørsmål som er beskrevet i prosjektbeskrivelsen for arbeidspakke WP 1, og forholde seg til de overgripende problemstillingene i det overordnede prosjektet. Det skal utvikles i nært samarbeid med de andre deltakerne i prosjektet. Søknaden skal innehold en foreløpig og uforpliktende prosjektskisse på maksimalt 1000 ord. Den vil bli tatt i betraktning ved vurdering av søknaden. I tillegg til å gjennomføre sitt eget prosjekt, skal postdoktoren bidra til felles aktiviteter til WP 1 og i det overordnede prosjektet. Dette inkluderer å bidra til prosjektets ambisiøse formidlingsplaner.

Mer om stillingen

Ansettelsen gjelder for en periode på 2,5 år. Stillingen vil organisatorisk være tilknyttet Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetshistorie, med arbeidsplass på Museum for universitets- og vitenskapshistorie på Blindern campus.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som formål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Kvalifikasjonskrav

 • det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innenfor historisk og/eller samfunnsvitenskapelig fagområde som er relevant for prosjektet. For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk
 • søkeren må være i stand til å lese norskspråklig kildemateriale

I evaluering av søknaden vil følgende vektlegges:

 • erfaring fra historisk og/eller samfunnsvitenskapelig forskning på vitenskap, teknologi og samfunn
 • erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • erfaring med og interesse for formidling på tvers av fagfelt og overfor offentligheten
 • søkerens akademiske og personlige kvalkifikasjoner for å fullføre prosjektet på normert tid
 • gode samarbeidsevner, motivasjon for stillingen samt evne til å arbeide selvstendig
 • det vil være en fordel å beherske språk som tysk og/eller fransk

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • prosjektskisse (maks 1000 ord)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det forutsettes at den som ansettes vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju, og vil bli bedt om å oppgi referanser (navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker).

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS