Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktorstilling i et ledende forskningsmiljø

Søknadsfrist: 30.04.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Ledig postdoktorstilling i et ledende forskningsmiljø

Om stillingen

Det er ledig én stilling som postdoktor ved Norsk Senter for Primær Skleroserende Kolangitt ved Avdeling for transplantasjonsmedisin ved Klinikk for kirurgi-, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT), Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet. Arbeidssted er på Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på 3 år.

Beskrivelse av prosjektet

Norsk senter for PSC (NoPSC) ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO) er dedikert til forskning på den autoimmune leversykdommen primær skleroserende kolangitt (PSC). Pasienter med PSC har en betydelig økt risiko for å utvikle kreft i galleveier, men det er mangel på effektive verktøy som kan diagnostiere gallegangskreft på et tidlig stadium som ville gjøre det mulig å kurere sykdommen. Gallegangskreft øker på verdensbasis også uten PSC, noe som betyr at funnene man gjør ved å bruke PSC som modellsykdom har en bred relevans.

Vi har ledig en stilling som postdoktor for en periode på fulltid i 3 år. Vi søker en motivert og ambisiøs person med fullført doktorgrad til å være med å drive forskningen knyttet til gallegangskreft ved senteret. NoPSC administrerer en stor forskningsbiobank som er innsamlet over de siste 15 årene med data og biologisk pasientmateriale som gir et solid grunnlag for det planlagte prosjektet. Forskningsmiljøet er verdensledende for PSC og teller 25-30 engasjerte forskere fra flere land fordelt på 3 forskningsgrupper. Miljøet har lang erfaring med studier av PSC og gallegangskreft, med fokus på translasjonsforskning i skjæringspunktet mellom de kliniske avdelingene og ulike forskningslaboratorier. Prosjektet vil foregå i tett samarbeid med internasjonale samarbeidspartnere med ekspertise på PSC og gallegangskreft. Miljøet er hardtarbeidende og inspirerende, og stillingen representerer en unik mulighet for karriereutvikling for en faglig engasjert kandidat.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innenfor medisin, genetikk, molekylærbiologi eller liknende. For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.
 • Erfaring med laboratoriearbeid og statistikk og/eller bioinformatikk vil være en fordel.
 • Bakgrunn og interesse for molekylær genetikk og kreftbiologi vil være en fordel.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Personlige egenskaper

 • God evne til samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer
 • Kan jobbe selvstendig
 • Sterk motivasjon
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjon på engelsk

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø.
 • Lønn i stilling postdoktor (SKO 1352) fra NOK 553 500 til 626 300, avhengig av kompetanse
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Mulighet for forskningsopphold ved samarbeidsinstitusjoner utenfor Norge, hvis ønskelig.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med redegjørelse om forskningsinteresse, motivasjon og kompetanse for å søke på stillingen
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • Kopier av relevante vitnemål og attester
  • Liste over publikasjoner og vitenskapelig arbeide (inkludert ikke fullstendige artikler)
  • Navn, e-post, telefonnummer og referanser (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS