Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor - Institutt for medier og kommunikasjon

Søknadsfrist: 01.02.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) har som mål å drive forskning, undervisning og formidling om moderne media og deres plass i samfunnet. IMK har rundt 50 ansatte, av disse er 10-12 doktorgradskandidater og postdoktorer. Instituttet har nærmere 500 aktive studenter på ulike nivå. IMK tilbyr årsenhet og bachelorgrad i medier og kommunikasjon, i tillegg til mastergrader i medier og kommunikasjon, Politisk kommunikasjon og Screen Cultures. IMK er et tverrfaglig institutt, basert på akademiske tradisjoner fra humaniora og samfunnsvitenskap.

Om stillingen

En stilling som postdoktor (SKO 1352) er ledig ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Mer om stillingen

Vi søker en motivert kandidat med kunnskaper om og interesse for datainnsamling i og analyse av digitale medier/mediebruk og bruk av kvantitativ metode(r) innenfor ett eller flere av de følgende forskningsområdene ved instituttet: politisk kommunikasjon, barn og medier, medier og demokrati, medieinnovasjon, digitale medier eller medier og bærekraft.

Søkeren må legge ved en beskrivelse av et individuelt forskningsprosjekt som har forskningsspørsmål som er relevante for ett eller flere av forskningsområdene som nevnes. Det må skisseres et forskningsdesign som bidrar til å styrke forskningsfeltet gjennom nye former for analyse av digitale medier/mediebruk og bruk av kvantitativ metode. Den som tilsettes må også ha evne og ønske om å bidra til nye kurs i metode som en del av undervisningsdelen i stillingen.

Ansettelsen gjelder for en periode på fire år. I stillingen inngår en 25% undervisnings- og administrasjonsandel, og det er forventet at søkeren tilegner seg grunnleggende pedagogisk basiskompetanse innenfor denne rammen.

Den som ansettes forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller -nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Postdoktorstillinger har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innenfor humaniora, samfunnsfag eller informatikk med en humanistisk/samfunnsvitenskapelig profil.
 • For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.
 • Dokumentere erfaring med analyse av digitale medier og kvantitativ metode i forskning eller undervisning
 • Kandidater forventes å kunne bruke kvantitative metoder for å studere sosiale fenomener gjennom analyser av digitale medier
 • Meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk. Kommunikasjonsevner på norsk eller et annet skandinavisk språk anses som en fordel
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • Prosjektbeskrivelsens kvalitet og relevans for ett eller flere av de forskningsområdene som nevnes i utlysningen
 • Søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
 • Gode samarbeidsevner og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae med karakterer listet opp (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
 • Publikasjonsliste
 • Prosjektbeskrivelse på ca. 3-5 sider, maksimum 14,000 tegn, inkludert fremdriftsplan (se mal for prosjektbeskrivelse).

Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden. Vitnemål, attester og kopier av doktorgradsavhandling og eventuelle andre vitenskapelige arbeider vil eventuelt etterspørres senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, jobbnorge.no. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk, enten som original eller i oversettelse.

Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Ingen kan ansettes i mer enn en postdoktorperiode ved Universitetet i Oslo.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS