Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor (50%) innen tarmflorabehandling

Søknadsfrist: 09.04.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Klinisk effektforskningsgruppe ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomiInstitutt for helse og samfunnDet medisinske fakuktetUniversitetet i Oslo har ledig 50% stilling som postdoktor for en periode på 4 år innen tarmflorabehandling ved irritabel tarmsyndrom, i tillegg til prosjekter med tilstøtende tematikk, for eksempel tarmflorabehandling ved primær C. difficile.

Mer om stillingen

Generelt vil arbeidsoppgavene og forskningen innebære organisering av disse og fremtidige nasjonale multisenterstudier, primært med utprøving av tarmflorabehandling, fra ideutvikling til planlegging, gjennomføring og bidrag i publiseringen av resultatene. Gjennomføringsfasen innebærer blant annet innsamling og kvalitetskontroll av prøvemateriale, oppfølging av inkluderte pasienter, analysering av forskningsdata, og skriving av forskningsartikler. Noen prosjekter vil omfatte translasjonsforskning og vil innebære kontakt med kliniske, parakliniske (mikrobiologi) og basalmedisinske miljøer.

I tillegg vil en bli involvert i forskningsgruppens øvrige prosjekter; blant annet studier innen epidemiologi, screening og kreftforskning.

Noe reising og variasjon i arbeidstid i stillingen må påregnes.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som formål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Ønsket tiltredelse: 1. august 2024

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innenfor medisin
 • Fullført medisinutdanning og gjennomført LIS-1/turnustjeneste. Klinisk erfaring innen gastroenterologi er en fordel men ikke absolutt nødvendig
 • Erfaring fra arbeid med tarmflorabehandling, herunder administrering, produksjon og kunnskap om oppbevaring av behandlinger er en fordel
 • Kunnskap om sikker håndtering og –lagring av forskningsdata
 • Kunnskap om epidemiologi, epidemiologiske metoder og registerforskning
 • Erfaring med bruk av statistiske analyseprogrammer og databaser for sensitive data er ønskelig
 • Erfaring med skriving og publisering av vitenskapelige forskningsartikler
 • Svært god skriftlig og muntlig formidlingsevne på engelsk og norsk
 • Erfaring i organisering av kliniske behandlingsstudier
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide nøyaktig og selvstendig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevne i et tverrfaglig forskningsmiljø
 • Fleksibilitet, entusiasme og høy arbeidskapasitet
 • Stor faglig nysgjerrighet og vilje til gå inn i krevende prosjekter for å besvare forskningsspørsmål
 • Gode organisatoriske evner
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 604 900 til kr 692 400 avhengig av kompetanse, i stilling som postdoktor (stillingskode 1352)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Magnus Løberg, Studiedekan, e-post: magnus.loberg@medisin.uio.no
 • Susan Rockwell, HR seniorrådgiver (ved spørsmål om registrering av søknad) epost: susan.rockwell@medisin.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS