Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

PhD-stipendiat innen arbeids- og organisasjonspsykologi

Søknadsfrist: 30.06.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

sykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Om stillingen

Fagavdeling for Metode, arbeids- og organisasjonspsykologi, kultur og samfunnspsykologi og sosialpsykologi (MAKS) har ledig en 3-4 års stilling som PhD-stipendiat innen området arbeids- og organisasjonspsykologi.

Stipendiatstillingen er knyttet til PriTEM-prosjektet (Privacy Preserving Transactive Energy Management), som er en del av UiO-satsingen Energy Convergence Environment Project. PriTEM er et tverrfaglig prosjekt ledet av Institutt for informatikk (IFI), ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat). I tillegg til MatNat deltar Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) og Det juridiske fakultet i prosjektet.

Om PriTEM

Transactive energy management (TEM) is a new concept for peer-to-peer (P2P) energy trade that has the potential to create a truly participatory and distributed energy market with increased deployment of sustainable energy through active participation and contribution from local prosumers (Individuals acting both as consumers and producers) as key stakeholders in the energy ecosystem. Understanding aspects related to prosumers is crucial for acceptance and adoption of the P2P energy trade paradigm. Regulatory and policy aspects also play a vital role in such a transition. There is however a clear knowledge gap as aspects related to users, data and energy law are less explored. The primary objective of PriTEM is to generate new knowledge through cross disciplinary research synergy to bridge this gap. In particular, we will examine and characterize the socio-psychological aspects that can act as potential barriers in the transition towards a TEM framework, understand the role of trust, transparency and prosumer empowerment in this context, and develop computation efficient and scalable privacy preserving and secure data sharing solutions to build and enhance digital trust to empower the prosumers. Finally, the project will integrate the socio-psychological and regulatory aspects into a holistic framework to optimize the TEM process incorporating technical challenges related to the energy system.

Mer informasjon om prosjektet finner du her.

Om stillingen

Stipendiatstillingen inngår som en integrert del av prosjektarbeidet som utføres ved Psykologisk Institutt. Førsteamanuensis Cato Bjørkli og førsteamanuensis Knut Inge Fostervold inngår i prosjektet og vil fungere som veiledere. Hovedarbeidsplass for stipendiaten vil være Psykologisk Institutt, UIO.

Arbeidet vil i stor grad være basert på teori og metode knyttet til ergonomi og human factors-feltet. Det må påregnes å utføre både kvantitativt og kvalitativt forskningsarbeid, deriblant kvalitative intervju av brukere/prosumers. Stipendiaten forventes å delta i arbeidet med å utvikle og bruke forskningsteknikker som kan bidra til større forståelse av hvilke faktorer som kan fungere som barrierer eller hindringer for å delta som prosumers i P2P nettverk innenfor energiområdet. I arbeidet må stipendiaten være i stand til å integrere ulike psykologiske og regulatoriske aspekter som kan ha betydning for valgene til den enkelte deltager (prosumer). Utformingen av det konkrete forskningsarbeidet vil bli gjort i tett samarbeid med veiledere og øvrige prosjektdeltagere. Innsamlede data i prosjektet skal gi bakgrunn for utskriving av tre internasjonalt publiserbare artikler.

Stipendiatstillingen er for en periode på 3 år. Et fjerde år kan vurderes med tillegg av 25% undervisningskrav, avhengig av søkerens kompetanse og instituttets behov. Stipendiaten må delta i instituttets ph.d.-program og forventes å fullføre prosjektet innen den fastsatte stipendperioden.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se våre nettsider.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført og bestått mastergrad i psykologi (120 ECTS), Cand. Psychol.-grad, eller tilsvarende
 • Master-/hovedoppgaven (minimum 30 ECTS) bør ha karakteren C eller bedre for å kvalifisere til opptak på Ph.D.-programmet
 • Dokumentert erfaring med arbeids- og organisasjonspsykologiske problemstillinger.
 • Norsk (eller et annet skandinavisk språk) må beherskes på ansettelsestidspunktet.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide i tverrfaglige team

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med problemstillinger knyttet til ergonomi/human factors feltet er en klar fordel
 • Gode ferdigheter i kvalitative og/eller kvantitative metoder og analyseteknikker
 • Ambisjoner for forskning av høy kvalitet i prosjektet. Motivasjonen for å søke og hvordan personlige kvalifikasjoner er egnet for den utlyste stillingen bør beskrives i søknaden

Personlige egenskaper

Vi søker en stipendiat som er faglig nysgjerrig, evner å arbeide tverrfaglig, kan jobbe selvstendig, og kan samarbeide med andre forskere både internt og eksternt.

Søkerens akademiske og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet vil vektlegges i den endelige vurderingen.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 491 200 til kr. 534 400 avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat (SKO1017)
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen, vitenskapelig arbeid og forskningsinteresse, inkludert en kort karriereplan)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS