Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

PhD stipendiat innen helsepsykologi

Søknadsfrist: 01.09.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Psykologisk institutt

Fagavdeling for Helse-, Utviklings- og Personlighetspsykologi

Om stillingen

Fagavdeling for Helse-, utviklings- og personlighetspsykologi har ledig en 3-4 års stilling som PhD-stipendiat innen helsepsykologi.

Stipendiatstillingen er knyttet til det kvantitative prosjektet Oslo Bariatric Surgery Study (OBSS) som er et samarbeid mellom Senter for sykelig overvekt, Oslo Universitetssykehus og Psykologisk institutt, Universitet i Oslo. Målet er å tidlig kunne identifisere de som etter fedmekirurgi vil få problemer med vekt, spisevaner, fysisk aktivitet og psykisk helse ved å undersøke hvordan ulike psykologiske og sosiale faktorer, før og første året etter kirurgi, påvirker atferdsendring, psykisk helse og vektutvikling 3, 5 og 10 år etter etter kirurgi.

Stipendiaten forventes å gjennomføre forskning med utgangspunkt i de innsamlede dataene fra OBSS, med et spesifikt fokus på endring i kroppsbilde, samt betydning av kroppsbilde og kroppsformende kirurgi for psykisk helse og vektutvikling 5 år etter fedmekirurgi. Hovedveileder er professor Ingela Lundin Kvalem.

Stipendiatstillingen er for en periode på 3 år. Et fjerde år kan vurderes med tillegg av 25% undervisningskrav, avhengig av søkerens kompetanse og instituttets behov. Stipendiaten må delta i instituttets ph.d.-program og forventes å fullføre prosjektet innen den fastsatte stipendperioden.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad psykologi eller Cand. Psychol.-grad
 • Master-/hovedoppgaven bør ha karakteren B eller bedre for å kvalifisere til opptak på Ph.D.-programmet
 • Dokumentert erfaring med helsepsykologiske problemstillinger
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Foretrukne kvalifikasjoner

 • Erfaring med problemstillinger knyttet til fedme/fedmekirurgi og/eller kroppsbilde
 • Entusiasme for emnet
 • Utmerkede statistiske ferdigheter, helst dokumentert gjennom oppgavearbeid, publikasjoner og/eller kurs, og en sterk motivasjon for å lære nye kvantitative metoder

Personlige egenskaper

 • Vi søker en stipendiat som er faglig nysgjerrig, jobber selvstendig, og kan samarbeide med andre forskere både internt og eksternt.
 • Søkerens akademiske og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet vil vektlegges i den endelige vurderingen.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 479 600 til kr 523 200 avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • Gode pensjonsordninger i statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen, vitenskapelig arbeid og forskningsinteresse, inkludert en kort karriereplan)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen