Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

PhD stipendiat i klinisk psykologi

Søknadsfrist: 14.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Psykologisk institutt,

Fagavdeling for klinisk psykologi

Om stillingen

Det utlyses en 3 til 4-årig år stilling som PhD-stipendiat innen området klinisk psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Stillingen skal være knyttet til en hovedveileder med fast stilling som vitenskapelig ansatt på Klinisk Fagavdeling, Psykologisk Institutt, UiO og gjennomføres enten i tilknytning til et allerede finansiert prosjekt eller må kunne gjennomføres innenfor de økonomiske rammene for PhD-stillingen (lønnsmidler). Stillingen er åpen for søkere med fullført profesjonsstudie i psykologi (cand. psychol.). Klinisk Fagavdeling har ansvar for instituttets forskning, undervisning, innovasjon og kommunikasjon innen området klinisk psykologi. Undervisningsoppgaver, dersom dette avtales med den som ansettes, vil i hovedsak være knyttet til profesjonsprogrammet ved instituttet.

Mer om stillingen

Ansettelsen er en heltidsstilling for en periode på tre eller fire år. PhD-kandidaterer som blir oppnevnt for en periode på fire år plikter å bidra til undervisning og administrasjon med 25 % av arbeidstiden. Kandidaten vil bli valgt ut på grunnlag av utdanningsbakgrunn, faglige/vitenskapelige kvalifikasjoner, personlige foutsetninger for stillingen, samt prosjektets vitenskapelige kvalitet og gjennomførbarhet. Søkere oppfordres til å kontakte en forskningsgruppeleder eller fast vitenskapelig ansatt ved Klinisk Fagavdeling for å diskutere prosjektplaner og mulig samarbeid.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

 • Den som blir tilsatt må være cand. psychol. eller ha en tilsvarende utdanning som gir autorisasjon som psykolog i Norge.
 • Kandidaten må beherske norsk eller annet skandinavisk språk flytende.
 • Det må foreligge undertegnet veilederavtale med en fast vitenskapelig ansatt ved Klinisk Fagavdeling, Psykologisk Institutt.
 • Kandidatens faglige kvalifikasjoner (karakterer, kursportefølje, hovedoppgavens kvalitet, metodekompetanse, evt. førsteforfatterskap i vitenskapelige tidsskrift) og deres relevans for prosjektet vil vektlegges i vurderingen.
 • Entusiasme, utholdenhet, og høy arbeidskapasitet er viktige personlige egenskaper.
 • Gode evner til samarbeid -og til å inngå i faglige fellesskap.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk er nødvendig.
 • Søkerne må tilfredsstille kravene til opptak på PhD-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
 • Relevant kompetanse, samt vilje og evne til å undervise på emner knyttet instituttets profesjonsprogram er en fordel.

Evaluering av søknaden

I vurderingen av søknadene vil det bli lagt særlig vekt på kandidatens faglige/vitenskapelige kvalifikasjoner, personlige foutsetninger for stillingen, samt prosjektets vitenskapelige kvalitet og kombinasjonen av prosjektets karakter og kandidatens forutsetninger for å fullføre prosjektet innen den gitte tidsrammen og i henhold til de regler og rammer som gjelder instituttets PhD program. Relevant undervisningskompetanse som gjør at kandidaten kan benyttes til undervisning på profesjonsprogrammet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 501 200 - 544 400 (ltr.54 - 59) pr.år avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • Gode arbeidsforhold i et stimulerende akademisk miljø med internasjonale samarbeidspartnere
 • Et omfattende PhD opplæringsprogram
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev som redegjør for motivasjon for stillingen, samt kandidatens forutsetninger for å gjennomføre det planlagte prosjektet
 • CV (oversikt over utdanning, stillinger og akademiske arbeider)
 • Kopi av vitnemål og anbefalingsbrev
 • Søkerens hovedoppgave skal være vedlagt
 • Referanseliste (maksimum 3, navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker).
 • En prosjektskisse på omlag (men ikke mer enn) 4 sider hvor det redegjøres for PhD-prosjektet søkeren planlegger å gjennomføre i sitt PhD-arbeid. Denne skal utarbeides i samarbeid med veileder tilknyttet Klinisk Fagavdeling.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS