Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vikariat som overingeniør ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Søknadsfrist: 02.02.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Vi har for tiden et ledig åtte-måneders vikariat som overingeniør SKO1087 ved Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, innen immunologi. Ønsket tiltredelse er 01.03.2022

En 8-månedersvikariatstilling for overingeniør (laboratorieleder) er ledig i forskningsgruppen til professor Ludvig Munthe ved Avdeling for immunologi, UiO ved OUS Rikshospitalet. Forskningsgruppen inngår i KG Jebsensenteret for B-cellekreft, der Munthe er senterleder. Gruppen har 21 medlemmer og har stor forskningsaktivitet rettet mot kreft, autoimmun sykdom og Covid-19, inkludert aktiv biobankingsvirksomhet og regionalt samarbeid.

Avdelingen er en stor laboratorieavdeling med 350 ansatte lokalisert på Ullevål og på Rikshospitalet, 120 av disse er ansatt på Rikshospitalet i forskningsprosjekter. Det er et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø ved avdelingen.

Arbeidsoppgaver

Den utlyste stillingens hovedfokus vil være daglig drift av Laboratoriet for Cellulær Immunologi, ledet av professor Munthe, hvor arbeidsoppgaver vil inkludere:

 • Hovedkontaktpunkt for laboratoriesaker
 • Hovedansvar for daglig lab-drift og biobanking
 • Ansvarlig for logistikk, instrumenter, rutiner, dokumentasjon og biobanking
 • Føre tilsyn og sikre at laboratoriet er i full drift (utstyr og forbruksvarer) og at forskningsaktivitet kan gjennomføres på forsvarlig vis
 • Ansvarlig for kontakt med leverandører for innhenting av tilbud i samråd med administrasjonen
 • Delaktig i forskningsprosjekter med delegerte oppgaver, som håndtering av celler og biobankprøver og relevante analyser

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Det forutsettes erfaring med cellearbeid, immunologiske og molekylærbiologiske metoder og biobanking av celler
 • Det er en forutsetning med gode kommunikasjons-, sosiale og samarbeidsevner
 • Flytende norsk muntlig og skriftlig
 • Gode engelsk-kunnskaper skriftlig og muntlig

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Mastergrad innenfor immunologi, molekylærbiologi eller cellebiologi vil bli vektlagt
 • Relevant erfaring med stillingens arbeidsoppgaver, spesielt med fokus på laboratorielogistikk, vil være en fordel
 • Kompetanse med avansert flowcytometri er en fordel
 • Mulighet for snarlig tiltredelse, fortrinnsvis 01.03.2022, vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

Stillingen innebærer utstrakt kontakt med samarbeidspartnere, kliniske miljøer og forskere fra ulike forskningsmiljøer ved institusjonene.

Vi søker en motivert og dyktig medarbeider med et sterkt ønske om å være med å bygge et robust forskningslaboratorium med følgende kvalifikasjoner:

 • Strukturert og ansvarlig
 • Nøyaktig og fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe i team
 • Stor arbeidskapasitet
 • Selvstendig
 • Datakyndig
 • Trives med hektiske dager
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • lønn som overingeniør kode 1087 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr kr 534 400 og kr. 583 500, avhengig av evt: ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende stillingen:

For spørsmål vedrørene registrering av søknad og rekrutteringsprosess: HR-rådgiver Erlend Huglen, [email protected], 22 84 46 91.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS