Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Utviklere i Webseksjonen - Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT)

Søknadsfrist: 23.02.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet. Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner.

To spennende stillinger

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Utviklere i Webseksjonen

Om stillingen

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) søker en fast og en midlertidig overingeniør som skal inngå i teamet som utvikler publiseringsløsninger for Universitetet i Oslo og andre i universitets- og høgskolesektoren.

Teamet utvikler og drifter Vortex, et egenutviklet nettpubliseringsverktøy som tilbyr enkel og profesjonell redigering av nettsider for Universitetet i Oslo. Den er utviklet som åpen kildekode og tilbys andre aktører i universitets- og høgskolesektoren som en tjeneste som blir utviklet og driftet av USIT.

Teamet jobber også med Mine studier som er egentuviklet på UiO. Tjenesten skal i 2020 videreutvikles til å bli inngangsveien for studentene til det digitale læringsmiljøet ved Universitetet i Oslo.

I Webseksjonen vil du jobbe med smidig metode i tverrfaglige devops-team bestående av dyktige og kunnskapsrike frontend- og backend-programmerere, interaksjons- og webdesignere.

Det er en fast stilling ledig og en midlertidig stilling for ett år.

Nyutdannede oppfordres til å søke. USIT kan tilpasse oppstartsdato og tilby en lavere prosentstilling dersom det er aktuelt.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og vedlikehold av publiseringsverktøy og relaterte tjenester
 • Teste, overvåke og feilrette applikasjonene som utvikles
 • 2.- og 3.-linjestøtte av applikasjonene som må fungere 24/7
 • Tett kommunikasjon og samarbeid med brukere om utviklingen av applikasjonen
 • Teamarbeid og deltagelse i utviklingsprosjekter
 • Utvikling i Linux, Java og JavaScript
 • Deltagelse i open source prosjekter

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå innen informatikk/ informasjonsvitenskap. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Erfaring med utvikling og drift av webapplikasjoner som kommuniserer via REST-APIer med bakenforliggende backend-løsninger og databaser
 • God kjennskap til teknologier for automatisert bygging, testing og produksjonssetting av integrerte løsninger (GitLab, Jenkins)
 • God kunnskap om HTML5, CSS og frontend rammeverk (som for eksempel React, Vue, eller Angular)
 • God kunnskap om Java
 • God kunnskap om Linux

Personlige egenskaper

 • Evne til å sette seg inn i ny teknologi, utfordrende oppgaver og komplekse problemstillinger
 • Ansvarsbevisst og resultatorientert
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer i et framtidsrettet teknologisk miljø
 • Trivelig arbeidsmiljø preget av fokus på samfunnsnytte og åpenhet
 • Lønn som overingeniør kode 1087 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 513.600 og kr 640.200, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Sentrumsnært arbeidssted på Blindern/Forskningsparken i Oslo, nær knutepunkt for trikk og T-bane

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen