Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Skytjenester for forskning og utdanning - USIT

Søknadsfrist: 07.02.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet.


Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner.

Om stillingen

Universitetet i Oslo søker en utadvendt, strukturert og ryddig person som ønsker å jobbe med innføring og forvaltning av skytjenester ved UiO. UiO har som mål å ta i bruk stadig flere skytjenester ("cloud computing") i forskning og undervisning, bl.a. innen nettbasert undervisning, læringsdesign og digitale læringsomgivelser som ofte tilbys som skytjenester av eksterne leverandører.

Personen vi ser for oss liker å markedsføre og kurse studenter og ansatte i bruk av nye skytjenester, har evnen til å forstå de tekniske og juridiske konsekvensene ved å innføre en ny tjeneste, og ønsker å opprettholde gode oversikter over hvilke skytjenester UiO til enhver tid tilbyr og er i ferd med å innføre.

Den som ansettes vil arbeide tett sammen med IT-sikkerhet, UiOs IT-jurister og resten av IT-organisasjonen ved UiO, som består av i overkant av 300 medarbeidere.

Stillingen er lagt til avdeling for IT i forskning ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT).

Krav til den som ansettes

• Høyere utdanning på universitets- eller høgskolenivå på minimum bachelor-nivå innen f.eks. informasjons- / kommunikasjonsteknologi eller jus, økonomi, teknologi og innovasjon. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.

• Over gjennomsnittlig god IT-kompetanse og erfaring med IT i jobbsammenheng eller gjennom forskning og studier

• Flytende i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

I tillegg legges det vekt på

• En søknad som gir en god beskrivelse av søkeren i forhold til egne ambisjoner og utlysningstekstens beskrivelse av arbeidsoppgaver og kompetansekrav

• Erfaring med bruk av skytjenester for forskere og studenter

• Erfaring med dokumentasjon av IT-baserte forskingstjenester

• Programmeringserfaring

• Gode referanser

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsevner
  • Gode kommunikasjonsevner i kontakt med studenter og forskere
  • God evne til å tilegne seg ny kunnskap og å sette seg inn i komplekse problemer
  • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter på både norsk og engelsk

Vi tilbyr

  • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
  • Trening i arbeidstiden
  • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Lønn som overingeniør (kode 1087) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 535.200 og kr 643.000 (lønnstrinn 60-70), avhengig av kompetanse og ansiennitet

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev
  • CV
  • Vitnemål og attester

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS