Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Sikkerhetsanalytikere / hendelseshåndterere

Søknadsfrist: 15.08.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet.


Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner.


Uninett AS er kunnskaps-Norges IKT-infrastrukturselskap. De utvikler og driver den digitale grunnmuren for forskning og utdanning i Norge. Denne grunnmuren består blant annet av forskningsnettet - en kraftfull og sikker nasjonal nettforbindelse, som også kobler brukerne i kunnskapssektoren opp mot internasjonale forskningsnett. Uninett sine tjenester brukes av flere hundre tusen personer i kunnskapssektoren hver eneste dag. Uninett er et statlig aksjeselskap, og er som infrastrukturselskap også en strategisk og rådgivende partner i arbeidet med digitalisering av norsk kunnskapssektor.

Vil du bidra til å bedre informasjonsikkerheten i forsknings- og utdanningssektoren?

Vi søker to sikkerhetsanalytikere / hendelseshåndterere

Om stillingen

Det satses tungt på cybersikkerhet i forsknings- og utdanningssektoren, og Universitetet i Oslo (UiO) deltar sterkt inn i den nasjonale satsningen gjennom det nyopprettede Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning. Norsk forskning og utdanning digitaliseres i et forrykende tempo og god sikkerhet er en forutsetning for å lykkes. Cybersikkerhetssenteret er et samarbeid mellom Uninett, som leder arbeidet, NTNU, NSD og UiO. Nå trenger vi flere personer som kan bidra!

Du har glødende teknisk interesse og bryr deg om hvordan ting henger sammen. Sammen skal vi verne kunnskapssektoren mot stadig mer avanserte trusler.

Stillingene er organisert i underavdeling for stab og støtte, ved USIT. Du blir en del av et team med gode kolleger og høy kompetanse, både internt i gruppen men også som del av fagmiljøet på USIT og i sektoren ellers. En stilling hos oss gir deg rom til å utvikle fagbakgrunnen din videre.

Hvis du er nyutdannet, kan du her få en god karrierestart og legge grunnsteinen for en kompetanse som blir stadig viktigere og ettertraktet.

Trusselbildet er i stadig endring og vi må satse for å holde følge med trusselaktørene.

Arbeidsoppgaver

IT-sikkerhet og informasjonssikkerhet er et bredt fagfelt. Stillingen gir rom for varierte arbeidsoppgaver, kreativitet og faglig utvikling. Oppgaver vil involvere alt fra automatisering, utvikling drift og forvaltning av infrastruktur og vår verktøykasse for deteksjon og håndtering, men også proaktivt sikkerhetsarbeid - rådgiving og utarbeiding av retningslinjer.

 • Deltagelse i UiO-CERT og det nasjonale Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning som gir muligheter for å være med å håndtere både små og store hendelser, lokalt på UiO og nasjonalt.
 • Alt fra tekniske undersøkelser og analyse til skadebegrensning og gjenoppretting.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelor. Realkompetanse med relevans for oppgavene kan erstatte utdanningskravet.
 • Du har svært god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk.
 • Du må beherske bruk av både Linux og Windows.
 • Du trives med koding/skripting, har god kunnskap om og praktisk erfaring fra ett eller flere språk (PowerShell, Bash, Python, Go eller lignende).

Vi ønsker oss at du har:

 • Kjennskap om automatisering og integrasjoner.
 • Erfaring med prosjektarbeid.
 • Dokumentert erfaring fra IT-sikkerhetsarbeid og hendelseshåndtering.

Personlige egenskaper

Vi søker en initiativrik og strukturert medarbeider. Du har fokus på samhandling og evner å arbeide i team, men du er også selvstendig. Når hendelser oppstår må du håndtere høyt tempo og takle stress på en god måte.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass der vi ser og oppmuntrer hverandre.
 • Faglige utfordringer og mulighet til å påvirke teknologivalg i en organisasjon med høy kompetanse og samfunnsnyttige oppdrag.
 • Stillingen er fast og avlønnes som overingeniør (kode 1087) i lønnspenn mellom kr 594.300,-­ til kr 650.300,- avhengig av kompetanse/erfaring.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev.
 • CV.
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

De som ansettes må kunne sikkerhetsklareres.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS