Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Samlingsforvalter for karplanter

Søknadsfrist: 17.08.2024

Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum (NHM) er en del av Universitetet i Oslo og består av Botanisk hage og museumsbygningene på Tøyen i Oslo sentrum. Vi har også samlingsmagasiner på Økern. Våre hovedoppgaver er forskning, vitenskapelige samlinger og formidling av naturvitenskap. Våre vitenskapelige samlinger inneholder over 6 millioner gjenstander, noe som gjør dem til de største naturhistoriske samlingene i Norge. Deler av samlingene er utstilt for allmennheten i våre zoologiske og geologiske utstillinger og i Botanisk hage 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Naturhistorisk museum søker Samlingsforvalter for karplanter

Om stillingen

Vi har ledig en fast fulltidsstilling som samlingsforvalter tilknyttet karplantesamlingen. 

Vi søker deg som har riktig erfaring og som er en engasjert og fleksibel medarbeider. Stillingen krever at du kan jobbe selvstendig og være en god lagspiller, og det er viktig at du har evnen til å forholde deg til mange ulike mennesker. Du må også ha god evne til planlegging og gjennomføring av oppgaver.

Stillingen inngår i Seksjon for konservering og forskningsteknikk (SKF), som har ansvar for teknisk støtte for laboratorie- og samlingsvirksomheten. Stillingen vil ha sin gruppetilhørighet til SKF-BM (Botanisk museum/Lids hus) hvor det per i dag er åtte personer ansatt.

Om samlingen

Karplantesamlingen består av herbarium, vevsprøver, DNA-ekstraktsamling, frøsamling, økonomisk botanikk-samling og kringsamlinger (dagbøker, krysslister etc). Alle samlingene er lokalisert i Lids hus utenom vevs- og DNA samlingen som er lokalisert i DNA-banken på Collets hus, og en delsamling av herbariet er på Økern. Karplanteherbariet har mer enn 1 million objekter og er av stor betydning for et bredt spekter av nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter samt for forvaltningen. De fleste av objektene er dataregistrert og fotografert. Herbariet er delt inn i tre samlinger: Norden, Arktis og Generalherbariet, som til sammen representerer mer enn 150 av verdens land. Arktis-herbariet dekker hele det sirkumpolare området og er av stor internasjonal betydning. Generalherbariet omfatter særlig verdifullt materiale fra Atlantiske øygrupper (Kanariøyene, Madeira og Kapp Verde) og Øst-Afrika.

Naturhistorisk museum har i løpet av de siste 30 årene også bygget opp en stor DNA-bank med zoologisk og botanisk materiale. Behovet for DNA-prøver til bruk i forskning og forvaltning er sterkt økende nasjonalt og internasjonalt. Museets DNA-bank er i rask vekst med stadig nytt materiale fra pågående forsknings- og forvaltningsprosjekter. NHM utvikler for tiden en strategi for å samle inn DNA-prøver både fra enkeltorganismer og fra økosystemer (miljø-DNA) som er representative for mangfoldet i norsk og arktisk natur. Den botaniske delen av DNA- banken består av rundt 100.000 prøver (DNA-ekstrakter, vev, frø), og mange av disse prøvene har tilhørende herbarie-eksemplarer som er oppbevart i museets karplanteherbarium.

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk kuratering av karplantesamlingen. Det overordnete ansvaret for den vitenskapelige kurateringen ligger hos det vitenskapelige personellet ved museet, men samlingsforvalteren skal også bidra til dette.
 • Brukerstøtte og opplæring, inkludert assistanse til forskere/studenter på besøk i samlingen.
 • Daglig drift av DNA-bankens karplantesamling og tilhørende databaser, blant annet håndtering av inn- og ut-lån av materiale. Innsamling for herbariet og til støtte for forskningsprosjekter.
 • I perioder kan videreutvikling av databaser og innordningssystem tillegges stillingen.

Kvalifikasjonskrav 

 • Høyere utdanning i biologi, minimum bachelor, men en høyere grad er fordel da det legges vekt på solid kompetanse innen botanisk systematikk og evolusjon. Realkompetanse med relevans for de aktuelle arbeidsoppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Solid kompetanse innen nordisk/arktisk flora.
 • Dokumentert erfaring med herbariearbeid - innsamling og kuratering.

Ønsket kompetanse:

 • Dokumentert erfaring med molekylært laboratoriearbeid.
 • Dokumentert erfaring med databaser.
 • Det er ønskelig at søker har gode kunnskaper i engelsk og et skandinavisk språk.

Personlige egenskaper

Det vil bli stilt høye krav til:

 • Ryddighet
 • Nøyaktighet
 • Tålmodighet
 • Fleksibilitet
 • Serviceinnstilling
 • Samarbeidsevne

Total egnethet vil bli vektlagt ved innstilling.

Vi tilbyr

 • lønn som overingeniør kode 1087 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 584.500 og kr 624.500 avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • et hyggelig, utfordrende, stimulerende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS