Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Samlingsforvalter for karplanter - Naturhistorisk museum

Søknadsfrist: 07.03.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Naturhistorisk museum (NHM) har en historie tilbake til 1814 og består av Botanisk hage og museumsbygningene på Tøyen og samlingsmagasiner på Økern. Forskning, vitenskapelige samlinger og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver. Vi er Norges største naturhistoriske museum med over 6 millioner naturvitenskapelige objekter. Museet er en del av Universitet i Oslo og har ca. 160 ansatte, hvorav ca. 70 er ansatt i vitenskapelige stillinger. Vår ambisjon er å styrke NHMs posisjon som forsknings-, lærings- og opplevelsesarena. Sommeren 2020 åpnet vi Nordens første Klimahus. I 2022 åpner vi 7 nye utstillinger i en av våre totalrenoverte museumsbygg. I tillegg planlegger vi ny Steinhage og et nytt veksthus på over 3000 kvm

Om stillingen

Stillingen er en fast fulltids-stilling som samlingsforvalter (overingeniør) knyttet til karplanteherbariet og karplante-delen av DNA-banken. Den som ansettes forventes også bidra til forskningsprosjekter. Vi søker en engasjert, fleksibel og omgjengelig medarbeider med gode samarbeidsegenskaper. Stillingen krever at du kan jobbe selvstendig og være en god lagspiller, og har god evne til planlegging og gjennomføring av oppgaver. Det er viktig at du har evnen til å forholde deg til mange mennesker. Det ønskes snarlig tiltredelse.Stillingen inngår i Seksjon for konservering og forskningsteknikk (SKF), som har ansvar for teknisk støtte for laboratorie- og samlingsvirksomheten. Stillingen vil ha sin gruppetilhørighet til SKF-BM (Botanisk museum/Lids hus) hvor det per i dag er åtte personer ansatt.

Karplanteherbariet har mer enn 1 million objekter og er av stor betydning for et bredt spekter av nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter samt for forvaltningen. De fleste av objektene er dataregistrert og fotografert. Herbariet er delt inn i tre samlinger: Norden, Arktis og Generalherbariet, som tilsammen representerer mer enn 150 av verdens land. Arktis-herbariet dekker hele det sirkumpolare området og er av stor internasjonal betydning. Generalherbariet omfatter særlig verdifullt materiale fra Atlantiske øygrupper (Kanariøyene, Madeira og Kapp Verde) og Øst-Afrika.

Naturhistorisk museum har i løpet av de siste 30 årene også bygget opp en stor DNA-bank med zoologisk og botanisk materiale. Behovet for DNA-prøver til bruk i forskning og forvaltning er sterkt økende nasjonalt og internasjonalt. Museets DNA-bank er i rask vekst med stadig nytt materiale fra pågående forsknings- og forvaltningsprosjekter. NHM utvikler for tiden en strategi for å samle inn DNA-prøver både fra enkeltorganismer og fra økosystemer (miljø-DNA) som er representative for mangfoldet i norsk og arktisk natur. Den botaniske delen av DNA-banken består av rundt 100.000 prøver (DNA-ekstrakter, vev, frø), og mange av disse prøvene har tilhørende herbarie-eksemplarer som er oppbevart i museets karplanteherbarium.

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk kuratering i karplanteherbariet, og teknisk kuratering i DNA-banken (gammelt og nytt innkommet DNA-, vevs- og frø-materiale fra karplanter). Det overordnete ansvaret for den vitenskapelige kurateringen ligger hos det vitenskapelige personellet ved museet, men samlingsforvalteren skal også bidra til dette.
 • Brukerstøtte og opplæring.
 • Daglig drift av DNA-bankens karplantesamling og tilhørende databaser, blant annet håndtering av inn- og ut-lån av materiale.
 • Innsamling for herbariet og til støtte for forskningsprosjekter.
 • I perioder kan videreutvikling av databaser og innordningssystem tillegges stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning i biologi, minimum bachelor, men en høyere grad er fordel da det legges vekt på solid kompetanse innen botanisk systematikk og evolusjon.
 • Solid kompetanse innen nordisk/arktisk flora.
 • Dokumentert erfaring med molekylært laboratoriearbeid.
 • Dokumentert erfaring med herbariearbeid – innsamling og kuratering.
 • Dokumentert erfaring med databaser.
 • Gode kunnskaper i engelsk og et skandinavisk språk.

Personlige egenskaper

Det vil bli stilt høye krav til:

 • Ryddighet
 • Nøyaktighet
 • Tålmodighet
 • Fleksibilitet
 • Serviceinnstilling
 • Samarbeidsevne

Total egnethet vil bli vektlagt ved innstilling.

Vi tilbyr

 • et hyggelig, utfordrende, stimulerende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • lønn som overingeniør (stillingskode 1087) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 482 200 og kr 586 500, avhengig av kompetanse. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Informasjon om 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om rekruteringssystemet: HR-rådgiver Thomas Brånå, [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS