Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Overingeniør i Zoologi (Naturhistorisk museum)

Søknadsfrist: 25.02.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Naturhistorisk museum (NHM) består av Botanisk hage og museumsbygningene på Tøyen og samlingsmagasinet på Økern.Forskning, vitenskapelige samlinger og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver. Vi er Norges største naturhistoriske museum og har 6,2 millioner naturvitenskapelige objekter. NHM er en del av Universitetet i Oslo. Museet har ca. 150 ansatte, hvorav ca. 60 er ansatt i vitenskapelige stillinger.

Om stillingen

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Naturhistorisk museum (NHM), Universitet i Oslo, er det ledig et 36 måneders engasjement som forskningstekniker. Stillingen inngår i forskningsprosjektet «Sperm Evolution in Birds» finansiert av Norges forskningsråd, og vil være tilknyttet forskningsgruppen SERG (Sex and Evolution Research Group).

Forskningsprosjektet skal videreutvikle SERGs forskning på den store variasjonen i spermienes morfologi og størrelse hos fugler, spesielt innenfor ordenen spurvefugler. Forskningsteknikeren vil inngå i et team med flere forskere og studenter ved NHM og internasjonale samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver

Stillingens arbeidsoppgaver vil være å preparere prøver av spermier for digital billedanalyse og morfometriske målinger i lysmikroskop og i noen grad ved hjelp av elektronmikroskopi. Forskningsteknikeren vil også få ansvar for å kuratere prøvematerialet i SERGs vitenskapelige samling av spermier, vedlikeholde SERGs forskningsdatabaser med måledata av spermier, og bistå forskere og studenter med statistiske analyser og presentasjoner for publisering i vitenskapelige artikler og i populærvitenskapelige medier. Det vil også være aktuelt å delta på feltekspedisjoner i inn- og utland.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen krever høyere utdanning i zoologi med minimum mastergrad og erfaring med digital billedanalyse, mikroskopi og databaseverktøy. Gode kunnskaper om fuglenes systematikk og praktisk erfaring med ornitologisk feltarbeid vil være en fordel. Kvalifikasjoner innen statistisk analyse, vitenskapelig publisering og populærvitenskapelig formidling er også ønskelig.

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som:

 • er engasjert og initiativrik
 • har gode samarbeidsevner og serviceinnstilling
 • kan jobbe selvstendig, nøyaktig og har høy arbeidskapasitet
 • er strukturert og har god gjennomføringsevne
 • kommuniserer godt på norsk/nordiske språk og engelsk

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • lønn som overingeniør (stillingskode 1087) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 504 700 og kr 552 800, avhengig av kompetanse
 • et hyggelig arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, vennligst kontakt HR-rådgiver Thomas Brånå: [email protected]

Søk på stillingen