Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Overingeniør applikasjonsdrift og automatisering - USIT (2. gangs utlysning)

Søknadsfrist: 11.05.2021

Ønsker du en spennende jobb i et stort fagmiljø?

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet.


Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner.

Om stillingen

Har du lyst til å bli en del av vårt lille team på 3 personer? Vi har nå en ledig stilling med spennende oppgaver knyttet til forbedring og videreutvikling av vårt open-source-baserte ticketsystem Request Tracker (RT) og det ligger også oppgaver knyttet til prosess-støtte, automatisering og robotisering (RPA) til stillingen.Hovedoppgavene dine vil være applikasjonsdrift og utvikling av RT ved UiO. Stillingen er variert og innebærer også noe brukerkontakt. I tillegg til andrelinje brukerstøtte og opplæring, vil du være med på å ta i mot innspill og ønsker fra brukerne våre knyttet til forbedring av tjenesten.

Du får mye selvstendig ansvar og det er rom for å bidra med egne idéer og initiativ. Tekniske evner og forståelse er derfor viktig, men vi legger mye vekt på at du er flink til å kommunisere og at du samarbeider godt med andre. Du blir en del av et team med gode kolleger og høy kompetanse, både internt i gruppen men også som del av et stort fagmiljø i USIT.

Request Tracker (RT) er et ticketsystem levert av Best Practical Solutions, basert på åpen kildekode, som er i bruk over hele UiO og har vært det i mange år. RT på UiO benyttes både til håndtering av IT-brukerstøtte så vel som studierelaterte og administrative henvendelser. Per nå benyttes systemet daglig av over 2000 saksbehandlere. RT kommer i stadig nye versjoner og vi har nå et ønske om å oppgradere tjenesten til siste versjon og videreutvikle og forbedre tjenesten.

Arbeidsoppgaver

 • Applikasjonsdrift og videreutvikling av Request Tracker (RT)
 • Prosess-støtte og automatisering
 • Andrelinje brukerstøtte på RT
 • Opplæring av RT-brukerne våre
 • Produksjon og vedlikehold av både teknisk og brukerrettet dokumentasjon

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning innen IT fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Programmeringserfaring/scriptspråk, f.eks Python og/eller Perl
 • Erfaring med IT-drift og/eller IT-brukerstøtte

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Tidligere erfaring med utvikling og drift av Request Tracker eller andre ticketsystemer
 • Databaseerfaring (for RT benyttes PostgreSQL på UiO)
 • Erfaring med dokumentasjon/brukerveiledninger
 • Det er også fint om du har kjennskap til verktøy for prosess-støtte og automatisering som f.eks. RPA (Robot Process Automation)

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du er er selvstendig samtidig som du ser verdien av samarbeid med andre. Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse
 • Stillingen er fast og vil bli innplassert som stillingskode overingeniør (kode 1087) og avlønnes i lønnspenn kr 507 400,-­ til kr 608 200,- (ltr. 57-67),­ avhengig av kompetanse/erfaring.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Gruppeleder Rune Olsen, tlf. 22852924
 • Seksjonssjef Anders Vinger, tlf. 22852899

Stillingen utgjør en del av Gruppe for IT-support og driftssenter. Gruppen har ansvar for UiOs kontaktpunkt for alle typer IT-henvendelser, USITs kurssenter og USITs driftssenter for håndtering av driftsrelaterte henvendelser. I tillegg har gruppen ansvaret for forvaltning av saksbehandlingssystemet Request Tracker (RT), samt drift og utvikling av Robotic Process Automation (RPA)-prosesser.Nærmere opplysninger om Seksjon for Klientnær driftNærmere opplysninger om Gruppe for IT-support og driftssenter.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS