Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Overingeniør - Institutt for medisinske basalfag

Søknadsfrist: 31.05.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo har ledig fast stilling som overingeniør ved Avdeling for molekylærmedisin, Seksjon for fysiologi. Stillingen er ledig fra juni 2020. Arbeidsoppgavene er knyttet til forskningsgruppene for Eksperimentell kardiologi (https://www.med.uio.no/imb/forskning/grupper/eksperimentell-kardiologi/) og Hjertefysiologi (https://www.med.uio.no/imb/english/research/groups/heart-physiology/index.html). Forskningsgruppene samarbeider tett og har som felles fokus å forstå hjertets funksjon, sykdomsmekanismer knyttet til akutt og kronisk hjertesykdom, samt preklinisk utprøving av nye behandlingsprinsipper.

Arbeidsoppgaver

Overingeniøren vil ha som primær arbeidsoppgave å selvstendig utføre hjertekirurgiske prosedyrer i de dyremodellene som brukes av gruppene, og utviklingsarbeid knyttet til optimalisering av disse modellene. Overingeniøren vil undersøke hjertefunksjon i dyremodellene (primært ekkokardiografi, hemodynamiske undersøkelser og luciferase-baserte assays), og ha det primære ansvaret for oppfølging av prekliniske transgene dyremodeller. Overingeniøren vil ha som ansvar å standardisere og sikre høy reproduserbarhet av forsøkene, i tillegg til videreutvikling av metodene. Arbeidsoppgavene inkluderer også daglig drift av gruppenes laboratorier, med fokus på cellebiologiske og molekylærbiologiske teknikker som gruppene bruker i sin forskning.

Overingeniøren vil ha ansvar for innkjøp og oppfølging av gruppenes forskningsaktivitet og medarbeidere, organisering av ordinært laboratoriearbeid, oppfølging av forskningsprosjekter og opplæring av forskere og studenter. Det forventes at personen som får stillingen deltar i seksjonens ordinære undervisning og kursvirksomhet etter nærmere avtale.

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum mastergrad i livsvitenskap (medisin eller biologi)
 • Godkjent kurs for arbeid med forsøksdyr (FELASA)
 • Dokumentert evne til å selvstendig utføre hjertekirurgiske metoder (aortakonstriksjon/IR) i murine modeller, og erfaring med optimalisering og standardisering knyttet til disse teknikkene
 • Erfaring med planlegging og selvstendig utførelse av studier relevant for gruppens forskningsaktivitet
 • Dokumentert evne til å selvstendig å måle hjertefunksjon av forsøksdyr
 • Kompetanse til å selvstendig utføre og analysere Western Blot, PCR, histologi og RNA-sekvensering.
 • Kompetanse til å selvstendig utføre, analysere og tolke eksperimenter med cellebiologiske og molekylærbiologiske teknikker som brukes i gruppene
 • God evne til å samarbeid internt og eksternt
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk vil bli vektlagt.

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Erfaring fra selvstendig forskerprosjekt (doktorgrad er en fordel)
 • Undervisningserfaring
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper på engelsk og norsk vil bli vektlagt
 • Erfaring med HMS-arbeid, inkludert brukt av radioaktive kilder
 • Evne til å skape godt samarbeidsmiljø vil bli vektlagt
 • Evne til å bygge nettverk i et internasjonalt forskningsmiljø

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har evner å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt, og som er serviceinnstilt og interessert i å gi opplæring. Du kan samarbeide med mange ulike mennesketyper i et internasjonalt miljø. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • lønn som overingeniør kode 1087 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 488 888 og kr 583 900, avhengig av kompetanse evt: og ansiennitet
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev hvor det redegjøres for spesifikk erfaring med kirurgiske metoder
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen