Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Laboratorieingeniør - Institutt for medisinske basalfag

Søknadsfrist: 31.01.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Institutt for medisinske basalfag har ledig midlertidig stilling som laboratorieingeniør overingeniør SKO 1087 ved Avdeling for molekylærmedisin. Stillingen er ledig fra april, og ut 2020. Arbeidsoppgavene for laboratorieingeniøren er knyttet til Immunbiologisk laboratorium ved Seksjon for anatomi.

Stillingen er primært knyttet til drift av flowcytometere og et imaging-flowcytometer ved Seksjon for anatomi, Avdeling for molekylærmedisin. Arbeidsoppgavene inkluderer daglig drift av flowcytometri-fasiliteten; opplæring av flowcytometri til nye og eksterne forskere og stipendiater, og hjelp med eksperimentell design og tolkning av resultater.

I tillegg skal ingeniøren delta i mange ulike prosjekter ved Immunbiologisk laboratorium, som vil inkludere både molekylærbiologiske, cellebiologiske og immunologiske teknikker. Arbeidsoppgavene inkluderer også arbeid med forsøksdyr (mus og rotte), spesielt immunisering av mus i forbindelse med utvikling av monoklonale antistoffer.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole, helst mastergrad, minimum tilsvarende bachelornivå innenfor biologiske fag. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • høy kompetanse i flowcytometri, og bruk og vedlikehold av aktuelle maskiner (BD FACSCanto II og FACSCalibur med HTS-enhet)
 • høy kompetanse i imaging-flowcytometri, og bruk og vedlikehold av ImageStream X MkII inkludert software.
 • faglig kompetanse til å kunne veilede forskere i design og analyse av eksperimenter

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • bred kompetanse i molekylærbiologiske metoder og erfaring med sentral software
 • erfaring med design og gjennomføring av DNA metyleringsanalyser
 • bred erfaring med cellekulturer, transfeksjoner og cellekloning
 • erfaring med arbeid med humanpatogene virus og bakterier i BSL2 laboratorium
 • erfaring med fremstilling og rensing av løselige fusjonsproteiner
 • erfaring med screening av hybridomfusjoner med flowcytometri og kolorimetriske metoder
 • godkjent kurs for arbeid med forsøksdyr og erfaring med immunisering av mus
 • gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper på engelsk vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har evner å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt, og som er serviceinnstilt og interessert i å gi opplæring. Du kan samarbeide med mange ulike mennesketyper i et internasjonalt miljø. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • lønn som overingeniør kode 1087 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 488 000 og kr 583 900, avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen