Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Koordinatorer i IT-miljø - to ledige deltidsstillinger

Søknadsfrist: 01.08.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

IT-avdelingen på UiO er en av Norges største og ledende IT-organisasjoner med over 350 årsverk og bred og dyp kompetanse. Vi håndterer hele verdikjeden – fra utvikling til produksjon til drift, og byr på mange spennende oppgaver. IT-avdelingen er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at alle ansatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet. Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger IT-avdelingen helt i teten som leverandør både til UiO og andre forsknings- og UH-sektoren.

Norges eldste universitet ønsker å være best også på IT-tjenester. Er du med?

Om stillingen

IT-avdelingen ved Universitetet i Oslo (UiO) leverer infrastruktur og IT-tjenester/løsninger til UiO, universitets- og høgskolesektoren i Norge og flere. Vi er et av landets største IT-faglige miljøer med over 350 faste ansatte, og vi arbeider med et bredt spekter av spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. 

Se film om IT-avdelingen

Les mer om IT-avdelingen

I underavdeling for IT-brukerkontakt og -servicesenter (BSS) søker vi nå etter to faste deltidsstillinger, en 50 prosent- og en 60 prosent stilling, i seksjon for IT Hjelp. Hos oss får du mulighet til å lære og bygge din karriere.

Les mer om seksjon for IT-hjelp

Arbeidsoppgaver

Du er koordinatoren i IT-førstelinjen på UiO, med forståelsen for både den tekniske tjenesten og det lokale brukerbehovet. Hovedoppgaven er å sørge for at førstelinjen er bemannet samt koordinering av opplæring og kompetanseheving av de ansatte. Videre oppgaver vil være å formidle muligheter og løsninger med tjenestene vi tilbyr til brukere og gi innsikt i hvordan IT-tjenester på UiO blir utnyttet og fungerer. Dette kan omfatte feilsøking, feilutbedring og deltagelse i videreutviklingen av løsningene. 

Som overingeniør vil hovedoppgaver være:

 • Koordinering/styring av ressurser i førstelinjen.
 • Opplæring og kursing internt og eksternt.
 • Daglig oppfølging av en gruppe med personer i førstelinje.
 • Ansvar for at den daglige driften flyter som den skal.
 • Brukeradministrasjon.
 • Bistå den sentrale IT-hjelp til å sikre lokal kompetanse og forbedre sakshåndteringen.

Kvalifikasjonskrav 

 • Stillingen krever minimum bachelor innen informatikk eller tilsvarende bachelorgrad. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Er godt kjent med saksbehandling og bruk av saksbehandlingssystemer.
 • Er godt kjent med brukeradministrasjon, gjerne i Entra-ID og/eller i Cerebrum.
 • Har erfaring med vaktplanlegging og organisering av bemanning for deltidsansatte.
 • Erfaring med utforming og arrangering av kurs.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk.

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • Kjent med forskningstjenester ved UiO. 
 • Kjent med administrasjonsverktøy for maskiner og maskinsvare ala sccm.
 • Erfaring med opplæring av nyansatte.

Hvem er du? 

Vi søker etter sosiale og serviceorienterte personer som er flinke formidlere av teknisk kompetanse. En viktig egenskap er evnen til å bygge tillit og relasjoner. Du er en effektiv deltager i driftsprosesser, noe som innebærer selvstendighet og ansvarlighet i både kommunikasjon og gjennomføring.

Hvorfor jobbe med IT hos oss? 

 • En arbeidsplass med flere spennende brukermiljøer, der du vil lære og bygge kompetanse.
 • Stilling er fast og vil bli innplassert som overingeniør (kode 1087), og avlønnes i lønnspenn kr. 584 500,- kr. 615 700,- avhengig av oppgaver, kompetanse/erfaring.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Les mer om hvordan det er å jobbe hos oss her

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Har du utdanning fra utlandet vedlegger du godkjenning fra NOKUT.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelser blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven, og loververk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef Rune Ersdal, e-post: rune.ersdal@usit.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS