Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

HMS-koordinator ved NCMM

Søknadsfrist: 13.06.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1500 ansatte (ca. 1000 årsverk) og ca. 2000 studenter.


Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) ble etablert i 2008 og er den norske noden i det nordiske EMBL partnerskapet for molekylærmedisin. NCMM finansieres med midler fra UiO, Norges Forskningsråd og Helse Sør-Øst. Senteret har 11 forskningsgrupper. Senterets overordnede visjon er å forbedre den molekylære forståelsen av helse og sykdom for slik å kunne tilrettelegge for bedre medisinsk praksis. Nåværende forskningsområder og modellsystemer ved NCMM inkluderer bioinformatikk, cellebiologi, genomikk, nevrobiologi, immunologi, genetikk, sjeldne sykdommer, strukturbiologi, syntetisk kjemi og kjemisk biologi

Norsk Senter for molekylærmedisin (NCMM) har en ledig stilling som overingeniør (HMS-koordinator), SKO 1087. Stillingen er et ettårig vikariat og er sentral i driften av NCMMs forskning. Organisatorisk er den tilknyttet senterets administrasjon og kjernefasiliteter. NCMM har omfattende laboratoriedrift med meget spesialisert forskning som krever aktiv HMS-oppfølging. Vi ser etter en person som kan videreføre og videreutvikle senterets systematiske HMS-arbeid.

Vi oppfordrer høyt motiverte kandidater med god erfaring, og som kan arbeide både selvstendig og som del av et team, til å søke. Stillingen er en nøkkelrolle i senterets drift. Dette er en unik mulighet for den rette personen til å utvikle seg i et vitenskapelig og dynamisk miljø, og vedkommende som tilbys stillingen vil få muligheten til å være tett involvert i nyskapende forskning.

Arbeidsoppgaver

 • Drive systematisk forbyggende HMS-arbeid, inkludert pålagt rapportering.
 • Prosjektledelse innenfor HMS-feltet.
 • Holde seg oppdatert om endringer i lover og forskrifter innen HMS som berører driften og forskningen ved NCMM.
 • Utvikle overordnete rutiner/instrukser i samarbeid med ledelsen.
 • Rådgivning til NCMMs ledelse i forbindelse med planlegging av senterets virksomhet i Livsvitenskapsbygget.
 • Utforme og gjennomføre årlige tematiske vernerunder.
 • Følge opp HMS-tiltak, samt avvik i samarbeid med verneombud.
 • Videreutvikle og oppdatere NCMMs nettsider for HMS.
 • Sekretær for lokalt LAMU.
 • Brannvernkontakt for NCMM i forhold til Forskningsparken / OsloTech.
 • Opplæring av / informasjon til alle nytilsatte ved NCMM i brannsikkerhet
 • Gjøre innkjøp relatert til HMS-arbeidet.

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelorgrad i molekylærbiologi, biokjemi eller annet relevant felt behøves. En Mastergrad i relevant felt verdsettes. Relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Bred erfaring med praktisk HMS-arbeid, samt prosjektledelse innenfor lab-virksomhet fra universitets- eller instituttsektoren er nødvendig.
 • Det kreves veldig gode kommunikasjonsegenskaper i både norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Vi søker en person med følgende egenskaper:

 • Ansvarlig, velorganisert, effektiv og har den nødvendige fleksibiliteten til å jobbe i en service-orientert stilling.
 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap på egenhånd og finne løsninger på nye utfordringer som dukker opp underveis.
 • Evne til å utforme selvstendige prosjekter og gjennomføre dem.
 • Kunne håndtere flere oppgaver på en gang.
 • Svært gode samarbeidsegenskaper og høy faglig integritet.
 • Kunne kommuniserere ulike HMS-relevante saker med både vitenskapelig- og teknisk / administrativt ansatte på en god måte.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Et internasjonalt arbeidsmiljø
 • Stadig nye utfordringer – ikke en dag er lik
 • Lønn 532 300 – 615 900 i stilling som overingeniør (SKO 1087), avhengig av kvalifikasjoner
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og lånebetingelser i Statens Pensjonskasse
 • Fleksitid med sommertid fra 15.05 til 14.09 hvert år
 • UiO er en IA-virksomhet

Hvordan søke

Søknaden må inkludere følgende:

 • Søknadsbrev
 • CV med full oversikt over utdanning og arbeidserfaring
 • Evt. vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (fullt navn, forhold til søker samt telefonnummer)

Søknaden med vedlegg må leveres via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Utenlandske søkere anbefales å legge ved en forklaring på karaktersystemet til universitetet de har studert ved. Vennligst vær oppmerksom på at alle vedlegg må være på norsk eller engelsk.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan sendes til NCMM kontorsjef Ingrid Kjelsvik

Søknadstekniske spørsmål kan rettes til HR-rådgiver Nina Modahl

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS