Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Driftsutvikling USIT

Søknadsfrist: 24.05.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet. Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner.

Om stillingen

USIT, Universitets senter for informasjonsteknologi, tilbyr et bredt spekter IT-tjenester for forskning, undervisning og administrative systemer for både UiO og UH-sektoren i Norge. I Seksjon for datainnsamling og automasjon (DIA) er det en ledig stilling med arbeidsoppgaver innen driftsutvikling.

DIA jobber med støttesystemer for infrastruktur, overvåkingssystemer, sentralisert logging, trendanalyse og driftsautomatisering. DIAs verktøyportefølje er delvis satt sammen av åpen kildekode og av egenutviklete komponenter og produkter. Eksempler på produkter i vår portefølje er Zabbix, ELK, Apache NiFi, Graphite/Grafana og Openshift.

Vi søker nå etter en teknisk dyktig entusiast med sans for å løse praktiske problemer på en elegant måte. Du har god forståelse for viktigheten av solid infrastruktur som en viktig forutsetning for gode tjenester og en velfungerende organisasjon. Du ønsker å kunne jobbe sammen med erfarne fagfolk i et høyteknologisk miljø med topp moderne infrastruktur, systemer og tjenester med fokus på automatisering ved hjelp av infrastruktur som kode.

Se www.usit.uio.no for mer informasjon om USITs tjenester og organisering.

Arbeidsoppgaver

Hovedvekten av arbeidsoppgavene vil være kontinuerlig videreutvikling, tilpasning og forbedring av DIAs portefølje av driftsrammeverk og overvåking. Eksempelvis videreutvikling av "mreg", et nyutviklet system for å holde orden på hoster, ipadresser, dnssoner, nettverk, hostgrupper og hostpolicier. Arbeidsoppgavene vil tidvis være prosjektorientert i den forstand at oppgavene varierer over tid, og at mange oppgaver vil innebære vesentlige elementer av læring. Utover dette vil oppgaver tilpasses dine interesser for videreutvikling innenfor rammen av gruppens mandat og tilgjengelige ressurser.

Vi ser etter en person som er

 • Pragmatisk, initiativrik og ser løsninger der andre ser problemer
 • God til å samarbeide og har evner til å dele kunnskap og erfaringer med kollegaer
 • Innovativ, proaktiv og fokus på forbedring, forenkling og automatisering
 • Arbeider effektivt og strukturert
 • God på å bygge relasjoner og samarbeide med mange forskjellige personligheter og fagmiljøer

Krav til kvalifikasjoner for stillingen

 • Høyere utdannelse på universitets- og/eller høyskolenivå innen IT, minimum på bachelornivå.
 • Programmeringsserfaring (fortrinnsvis Python, Django, Go)
 • Kunnskap om operativsystemer (Linux/Windows)
 • Kunnskap om automasjon, konfigurasjonsstyring og orkestrering. (Eksempelvis Puppet, CFEngine, Terraform, Ansible)
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Videre vil det bli lagt vekt på

 • Kjennskap til Docker / Kubernetes / Openshift
 • Kjennskap til CI/CD-verktøy og versjonskontroll
 • Erfaring med jobbing i kryssfunksjonelle team
 • Erfaring med IT-arkitektur og god helhetsforståelse
 • Kunnskap om integrasjoner mellom ulike tjenester

For senioringeniør er kvalifikasjonskravet utdannelse på universitets- og/eller høyskolenivå innen IT, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. For senioringeniører kan arbeidsoppgavene også omfatte faglig veiledning og koordinering av spesielt kompliserte oppgaver.

Vi kan tilby

 • Interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse og inspirerende arbeidsmiljø
 • Gode opplærings- og utviklingsmuligheter
 • Gode muligheter til å påvirke arbeidsdagen
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Stillingen er fast og vil bli innplassert som overingeniør (kode 1087) eller senioringeniør (kode 1181)

Lønn som overingeniør (kode 1087) eller senioringeniør (kode 1181) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 513.600 og kr 741.300, avhengig av kompetanse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen