LEDIG STILLING VED OSLOMET

Studentassistent ved Institutt for bygg- og energiteknikk

Søknadsfrist: 15.08.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Studentassistent ved Institutt for bygg- og energiteknikk

Ønsker du å bidra med faglig støtte til andre studenter? Studentenes faglige og sosiale studiesituasjon har i stor grad blitt påvirket av covid-19-pandemien. Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet skal derfor ansette studenter til en «orakeltjeneste» som en del av Studentpakken fra Kunnskapsdepartementet.

Arbeidsoppgaver

Som studentassistent ved instituttets «orakeltjeneste» skal du bemanne et åpent rom (digitalt eller fysisk) for et bachelorkull på ettermiddager noen faste ukedager. Som «orakel» skal du så godt du kan svare på spørsmål om alle emnene klassen tar.

Kvalifikasjoner og egenskaper

  • du må være en registrert student fra du søker og så lenge stillingen varer.
  • du må ha god digital kompetanse og erfaring med digitale møteverktøy.
  • du må ha fullført de to første semestrene på bachelorprogrammet «Byggingeniør» eller «Energi og miljø i bygg – ingeniør» hos OsloMet, eller på tilsvarende studieprogram ved en annen skole.

Personlig egnethet, faglige kvalifikasjoner og resultater vil bli vektlagt.

Hva vi kan tilby

  • fast lønn i henhold til angitte timer og arbeidsperiode i lønnstrinn 29 (NOK 178,80 per time) 
  • mulighet til å gjøre en viktig forskjell for dine medstudenter 
  • mulighet for faglig utvikling og relevant erfaring  
  • mulighet for å samarbeide med andre studenter og fakultetets ansatte 

Arbeidet utgjør om lag 10 timer per måned i perioden 1. september til 30. november.

For å søke må du laste opp kopi av gyldig studentbevis, CV, karakterutskrift og en kort søknadstekst på mellom 150 og 300 ord som vedlegg i rekrutteringssystemet. Søknad og dokumenter må være på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Vi kommer til å ansette flere kandidater. Kandidatene skal rullere på å være til stede på de ulike veiledningstimene for hvert studiekull.

Vi gjør oppmerksom på at du som studentassistent ved OsloMet ikke kan ha kontrakter med universitet som til sammen overstiger 37,5 stillingsprosent (tilsvarende 15 timer i uken i gjennomsnitt).

Ønsker du nærmere informasjon kan du kontakte rådgiver Viktor Bugge på [email protected]

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i OsloMets rekrutteringssystem. 

Ref: 21/07329

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS