LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiat innenfor tolkestudier

Søknadsfrist: 01.01.2023

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen utviklingsstudier, tegnspråktolking og tolking i offentlig sektor, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet tilbyr bachelorutdanninger i utviklingsstudier, tegnspråk og tolking, samt tolking i offentlig sektor. Instituttet tilbyr masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling, og har ansvar for emner i tegnspråkdidaktikk i grunnskoleutdanningen. I tillegg tilbys en rekke videreutdanningsemner.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet Institutt internasjonale studier og tolkeutdanning (IST). Instituttet har to forskningsgrupper. Les mer om instituttet og forskningsgruppene på vår nettside.

Arbeidsområde

Stipendiatstillingen finansieres som 100 % stilling i tre år, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingen er ledig fra 01.09.2023.

Den som blir ansatt i stillingen vil være knyttet til enten seksjon for tegnspråk og tolking eller seksjon for tolking i offentlig sektor, begge ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning. Avhandlingsprosjektet vil knyttes til forskningsgruppen Tolking, språk og kommunikasjon. Forskningsgruppens vitenskapelige ambisjon er å bidra til nye innsikter om profesjonell kommunikasjon i samfunn som er preget av språklig mangfold og språkbarrierer. Formålet er å stimulere profesjonaliseringen av tolking og kommunikasjon i samfunnet. Forskningsgruppen er unik ved at den forener forskere fra tolkestudier mellom ulike talte språk, og forskere fra tolkestudier mellom talte språk og tegnspråk.

Prosjektbeskrivelsen skal ha fokus på et eller flere av følgende tematiske felt:

 • språklig mangfold og tolking
 • tolkeutdanning, tolkeprofesjon, profesjonalisering og integritet
 • temaet kommunikasjon via tolk for profesjonsutøvere i offentlig sektor
 • tolkemetoder (f.eks. simultantolking, tolking fra skrift til tale, skrivetolking)
 • kommunikative/interaksjonelle praksiser i et kontrastivt perspektiv med relevans for tolking
 • krisekommunikasjon på tross av språkbarrierer

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden etter malen som finnes her. Interesserte søkere bes henvende seg til kontaktpersonen på instituttet for mer informasjon om forskningsgruppen og pågående forskningsprosjekt. For gode tips og råd om hvordan utvikle en god prosjektbeskrivelse oppfordres interesserte søkere til å melde seg på prosjektbeskrivelsesseminar som fakultetet tilbyr. Kurset holdes digitalt 22. november 2022 kl. 13.00. Påmeldingsfrist er 20. november, og for påmelding følg link.

Kvalifikasjoner og vilkår

 • Det er krav om fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med faglig bakgrunn innen utdanningsvitenskap, lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå. Les mer for informasjon om opptaksregler til doktorgradsprogrammet her.
 • Det er krav om bokstavkarakter B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag.
 • Opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.
 • Den som ansettes må ha enten ha gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper eller beherske norsk tegnspråk og ha gode skriftlige kunnskaper i norsk.

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
 • prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid (tre år)
 • prosjektbeskrivelsens relevans for forskningsgruppen som stipendiatstillingen er knyttet til
 • vedlagte vitenskapelige arbeider
 • andre relevante publikasjoner
 • erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse
 • erfaring fra undervisning på høgskole- eller universitetsnivå vil kunne telle positivt
 • personlige egenskaper

Ønskede egenskaper

 • motivasjon og potensial for forskning innen fag- og profesjonsfeltet
 • evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere, samt være nytenkende og kreativ
 • evne til å jobbe strukturert
 • stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring. Minoritetsspråklige og tegnspråklige døve oppfordres til å søke.

Vi tilbyr

 • en spennende jobbmulighet på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskergruppe der prosjektet tilhører
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 501 200 kr.Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «Logg inn og søk stillingen».

Sakkyndig komité

Kvalifiserte søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden:

 • Søknad
 • CV
 • kopier av vitnemål
 • kopi av masteroppgaven/hovedfagsoppgaven på et skandinavisk språk eller engelsk. Er oppgaven på et annet språk må du i tillegg laste opp et sammendrag av oppgaven på engelsk
 • Utdanning som er tatt utenfor Norge må være godkjent av NOKUT (the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education). Kopi av søknad til NOKUT eller svarbrev fra NOKUT må vedlegges stillingssøknaden. Mer info om søknadsprosessen her.
 • kopi av attester
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider (prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skriftlig skandinavisk språk)
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeid som skal vurderes av sakkyndig komite, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere kan også bli vurdert av en intern silekomité ved OsloMet i tillegg til sakkyndig komité. Dersom en intern silekomité blir brukt blir søkerne informert om dette etter at søknadsfristen er utløpt. Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

Søknadsfrist: 01.01.2023

Ref: 22/07007

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS