LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiat innen utvidet virkelighet og virtuell virkelighet i lærerutdanningene

Søknadsfrist: 30.11.2023

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr fire bachelorstudier, et årsstudium, et masterstudium og bidrar til to tverrfaglige doktorgradsprogrammer ved fakultetet. Instituttet har stor forsknings- og utviklingsaktivitet innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er i stor grad involvert i tverrfaglige aktiviteter ved universitetet. Instituttet har om lag 100 ansatte og 1250 fulltidsstudenter.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)institutt for informasjonsteknologi, har ledig en åremålsstilling som stipendiat innen utvidet virkelighet (UV) og virtuell virkelighet (VV) i lærerutdanningene. Dette er et tverrfaglig prosjekt i skjæringspunktet mellom informatikk, menneske-maskin interaksjon, pedagogikk og etikk. En målsetning med dette prosjektet er å bidra med ny kunnskap om hvordan man kan forbedre vilkårene for å utnytte UV/VV i opplæringen av kandidater innen lærerutdanningene. Les mer om forskningsgruppen her

Arbeidsområde

Dagens lærerutdanninger involverer gjerne problembaserte og scenariobaserte læringstilnærminger. I dette prosjektet vil mulige fordeler og ulemper ved å bruke UV/VV i utdanningssammenheng bli undersøkt gjennom design og utvikling av en rekke dynamiske programvareprototyper som kan brukes til å simulere undervisningsscenarier og erfaringer. Den respektive effektiviteten og brukeropplevelsen er sentrale aspekter i prosjektet og bør evalueres ved hjelp av kvalitative og kvantitative tilnærminger. Prosjektet forventes å bidra til forståelsen av hvilket medium (UV eller VV) som er mest hensiktsmessig i lærerutdanningssammenheng. Kandidaten forventes å designe og utvikle UV- og/eller VV-programvareløsninger og brukbare brukergrensesnittdesign. Siden programvareutvikling krever spesialistkunnskap, er planen i dette prosjektet å la brukere uten slik kompetanse få hjelp til å skreddersy UV/VV-programvaren.Dette prosjektet forventes å gi en dyp innsikt i de etiske problemstillingene rundt bruk av UV/VV, i tillegg til en metodisk kartlegging av fordeler og ulemper ved å bruke UV/VV i lærerutdanningen innenfor etablerte studieprogrammer. Etiske problemstillinger vil bli undersøkt teoretisk ved en grundig gjennomgang av eksisterende litteratur og relevant lovverk. Side store deler av prosjektet er teknisk av natur, forventes det også at viktig ny kunnskap vil bli skapt for informatikkfeltet, og spesielt innen UV/VV og menneske-maskin interaksjon.

Sentrale oppgaver i stillingen:

 • Design, utvikling og evaluering av UV/VV-prototyper
 • Gjennomføre studier med brukere
 • Undersøke pedagogiske muligheter for bruk av UV/VV i utdanning av lærere
 • Studere etiske aspekter ved bruk av UV/VV i lærerutdanningen
 • Gjennomføre forskning med bruk av hensiktsmessige metoder

Stillingen lyses ut som 3 år med 100% forskning, eller 4 år med 75% forskning og 25% andre arbeidsoppgaver (undervisning, veiledning og/eller administrativt arbeid). Beslutningen om 3- eller 4- årig stilling vil bli diskutert som en del av intervjuene i ansettelsesprosessen. Det er et mål at kandidaten skal fullføre PhD-programmet/-graden innenfor den besluttede tidsrammen.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

 • Mastergrad eller tilsvarende i informatikk, menneske maskin interaksjon og/eller universell utforming av datasystemer. Graden må innebære 120 studiepoeng med karakter B eller bedre
 • Bachelorgrad i informatikk, informasjonsteknologi eller liknende
 • Gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Programmeringsferdigheter
 • Kunnskap om design og utvikling av brukergrensesnitt
 • Dybdekunnskap og erfaring med universell utforming av IT-systemer
 • Kunnskap om design og evaluering av datasystemer
 • Kunnskap om statistisk analyse, eksempelvis gjennom erfaring med SPSS eller liknende

Opptak på doktorgradsprogrammet Innovasjon for bærekraft på Fakultet TKD ved OsloMet, innen tre måneder etter ansettelsen, er et krav for å få stillingen. Opptakskravet innebærer minimum karakteren B på mastergraden og minimum karakteren C på bachelorgraden. Kandidater som allerede har en doktorgrad innen samme eller lignende felt kan ikke søke.Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Søkere med PhD fra før, i samme eller tilsvarende fagfelt, kan ikke søke. Generelle kriterier for tilsetting i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Følgende vil bli vurdert som en fordel: 

 • Kunnskap om/erfaring med UV/VV, Unity eller lignende
 • Kunnskap om/erfaring med C++, C# og/eller Python
 • Beherske et skandinavisk språk
 • Evne til å arbeide i tråd med teorier som er relevante i utdanningsmiljøer
 • Erfaring med undervisning og vurdering

Ønskede personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe i en tverrfaglig sammenheng
 • Evne til å jobbe sammen med andre og selvstendig
 • Motivasjon og engasjement for å bidra innen utvikling av informatikkfaget
 • Interesse for formelle utdanningssystemer og undervisningspraksis

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. 

Du må laste opp følgende dokumenter med søknaden innen søknadsfristen:

 • Søknadsbrev, som beskriver motivasjonene dine for å søke på dette stipendiet samt en kort oversikt over kvalifikasjoner, tekniske ferdigheter, erfaring og personlige ferdigheter som gjør deg til en attraktiv kandidat for en vellykket og produktiv gjennomføring av dette arbeidet
 • Prosjektbeskrivelse på engelsk eller et skandinavisk språk på inntil to sider
 • CV og kopier av vitnemål og karakterutskrift for bachelor- og mastergrad (som lister emner og karakterer) og attester. Vitnemål og attester må inkludere studiepoeng og karakterer (A–F). Bemerk at en beskrivelse av karaktersystemet ved universitetet/ landet du tok din grad må inkluderes. Dette må være et offentlig dokument med et stempel fra ditt universitet. Utenlandske diplomer må oversettes til engelsk av institusjonen som har gitt diplomet. Utdannelse tatt i utlandet bør helst godkjennes på forhånd av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), og en autorisert kopi av brevet må være vedlagt
 • Navn og kontaktdetaljer på 2-3 referanser (navn, relasjon til kandidat, e-post og telefonnummer)
 • Hovedoppgave/masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg

Søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk, må presentere en offisiell språktestrapport. Følgende tester kvalifiserer som slik dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Minste poengsum er: TOEFL: 600 (papirbasert test), 92 (internettbasert test) / IELTS: 6.5, med ingen seksjon lavere enn 5.5 (kun akademisk IELTS-test er akseptert). 

Følgende søkere er unntatt fra ovennevnte språkkrav:

 • Søkere fra EU/EØS-land
 • Søkere som har fullført ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA
 • Søkere med et International Baccalaureate (IB) diplom

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utarbeidet i samarbeid med tildelt veileder når en søker opptak til doktorgradsprogrammet.

Vi kan tilby deg

 • Spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • Tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • Et tverrfaglig forskningsmiljø
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Gruppeleder Siri Fagernes, siri.fagernes@oslomet.no
 • Professor Pietro Murano, +47 67 23 87 40, pietro.murano@oslomet.no
 • Førsteamanuensis Lotta Johansson, +47 67 23 54 48, lotta.johansson@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, NOK 532 200 per år. Det blir trukket 2 % i pensjonstrekk til Statens pensjonskasse.Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.I samsvar med Offentlighetsloven kan navnet ditt bli publisert i søkerlisten selv om du har bedt om å bli unntatt fra å bli offentliggjort. Om dette skjer, vil du bli kontakt før navnet ditt blir gjort offentlig.Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 30.11.2023

Ref: 23/05707

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn 

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS