LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiat i bio-inspirert kunstig intelligens

Søknadsfrist: 15.12.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Instituttet har en ledig stilling som stipendiat i bio-inspirert kunstig intelligens. Kandidaten vil være tilknyttet OsloMet Artificial Intelligence Lab, og samarbeide med Center of Research Excellence, NordSTAR, innen området «Biologisk inspirerte beregningssystemer».

Arbeidsområde

Stillingen vil fokusere på noen av hovedoppgavene til EvoDevo2Learn-prosjektet. Naturlig seleksjon opererer på nivået av genetiske og epigenetiske faktorer for å velge settet med gener. Disse genene, når de uttrykkes i riktig rekkefølge over livet (utvikling), vil gi opphav til den voksende strukturen (hjernen, kroppen) som har potensial til å oppføre seg og lære med eller uten tilsyn. Dessuten, og kanskje mer slående, lærer levende organismer pålitelig under hjernens utvikling; det vil si når strukturen i nettverket endres drastisk. Visuell-romlig forståelse av verden, spatiotemporal kausalitetsslutning og følelse av handlefrihet som underbygger sunn fornuft, motorisk kontroll og til og med språk er eksempler på kompetanser tilegnet under hjernevekst. Likevel, hvordan assosiativ læring kan oppstå fra kombinasjonen av evolusjons- og utviklingsmekanismer er fortsatt unnvikende. Dette prosjektet vil bruke en ny tilnærming til å designe og trene biologisk plausible nettverk av kunstige nevroner som kombinerer evolusjon, utvikling og erfaring med legemliggjorte agenter for å overvinne en eller flere av disse store utfordringene i AI. Disse agentene vil bli trent i stadig mer komplekse miljøer, som vil bli modellert etter klassiske psykologiske, nevrovitenskapelige og forsterkende læringseksperimenter.

Den resulterende populasjonen av funksjonelle algoritmer vil bli videre analysert i to aspekter:

 1. Hvordan deres tilkobling bidrar til deres funksjonalitet
 2. angående energiforbruk når de implementeres i nevromorfe brikker.

Prosjektet krysser følgende emner:

 • Multiagent-modeller
 • Forsterkende læring og andre former for assosiativ læring
 • Evolusjonære og genetiske algoritmer
 • Nevromorf databehandling
 • Spikende nevrale nettverk
 • Deep Learning
 • Spilldesign
 • Nevroøkonomi og beregningsnevrovitenskap

Stipendiaten vil bli tilbudt en treårig stilling i 100%, eller en fireårig stilling med 75% forskning 25% andre arbeidsoppgaver (undervisning, veiledning og/eller administrativt arbeid). Beslutningen om 3- eller 4-årig stilling vil bli diskutert som en del av intervjuene i ansettelsesprosessen. Det er et mål at den tilsatte kandidaten skal fullføre PhD-programmet/-graden innenfor den besluttede tidsrammen.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

 • Masteroppgave i informatikk, beregningsnevrovitenskap, elektroteknikk eller relaterte felt (tilsvarer 120 studiepoeng). Graden må innebære 120 studiepoeng med karakter B eller bedre
 • Gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Dokumentert utdanning, forskning og/eller arbeidserfaring innen minst ett av følgende felt: maskinlæring, kunstig liv, kunstig liv eller robotikk
 • Erfaring med programmering i Python, Julia og/eller C++

Opptak på doktorgradsprogrammet på Fakultet TKD ved OsloMet, innen tre måneder etter ansettelsen, er et krav for å få stillingen. Opptakskravet innebærer minimum karakteren B på mastergraden og minimum karakteren C på bachelorgraden. Kandidater som allerede har en doktorgrad innen samme eller lignende felt kan ikke søke. Generelle kriterier for tilsetting i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Følgende vil bli vurdert som en fordel

 • Erfaring med forskning på evolusjonær beregning, dyp læring og/eller forsterkende læring
 • Relevante vitenskapelige publikasjoner

Ønskede personlige egenskaper

 • Evne til å fullføre oppgaver
 • Motivasjon for å bidra i forskningsfeltet
 • Evne til å jobbe i en tverrfaglig gruppe med mangfoldig bakgrunn
 • Evne til å arbeide systematisk og proaktivt
 • Interesse og evne til å samarbeide med andre forskere

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Du må laste opp følgende dokumenter med søknaden innen søknadsfristen:

 • Søknadsbrev, som beskriver motivasjonene dine for å søke på dette stipendiet samt en kort oversikt over kvalifikasjoner, tekniske ferdigheter, erfaring og personlige ferdigheter som gjør deg til en attraktiv kandidat for en vellykket og produktiv gjennomføring av dette arbeidet
 • CV og kopier av attester/vitnemål. Vitnemål og attester må inkludere studiepoeng og karakterer (A–F). Bemerk at en beskrivelse av karaktersystemet ved universitetet/ landet du tok din grad må inkluderes. Dette må være et offentlig dokument med et stempel fra ditt universitet. Utenlandske diplomer må oversettes til engelsk av institusjonen som har gitt diplomet. Utdannelse tatt i utlandet bør helst godkjennes på forhånd av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), og en autorisert kopi av brevet må være vedlagt
 • Navn og kontaktdetaljer på 2-3 referanser (navn, relasjon til kandidat, e-post og telefonnummer)
 • Hovedoppgave/masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner
 • Søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk, må presentere en offisiell språktestrapport. Følgende tester kvalifiserer som slik dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Minste poengsum er:
 • TOEFL: 600 (papirbasert test), 92 (internettbasert test)
 • IELTS: 6.5, med ingen seksjon lavere enn 5.5 (kun akademisk IELTS-test er akseptert)

Følgende søkere er unntatt fra ovennevnte språkkrav:

 • Søkere fra EU/EØS-land
 • Søkere som har fullført ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA
 • Søkere med et International Baccalaureate (IB) diplom.Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi tilbyr deg

 • Spennende jobbmulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • Muligheter for faglig utvikling i AI Lab og innenfor et av OsloMets Centers of Research Excellence, NordSTAR
 • En arbeidsplass i utvikling
 • Gode låne- og pensjonsordninger med Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Arbeidssted i Oslo sentrum med flere kulturtilbud

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, lønnstrinn 54, NOK 501 200,- per år. Det blir trukket 2 % i pensjonstrekk til Statens pensjonskasse.Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. I samsvar med Offentlighetsloven kan navnet ditt bli publisert i søkerlisten selv om du har bedt om å bli unntatt fra å bli offentliggjort. Om dette skjer, vil du bli kontakt før navnet ditt blir gjort offentlig.Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 15.12.2022

Ref: 22/07451

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS