LEDIG STILLING VED OSLOMET

Fire stipendiatstillinger ved institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Søknadsfrist: 01.01.2024

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Viken. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU), Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), har ledig fire åremålsstillinger som ph.d.-stipendiat. Les mer om fakultetet/instituttet her (legg inn lenke til enheten). GFU har 11 forskningsgrupper.

Arbeidsområde

Vi ser etter deg som har en sterk interesse for instituttets forskningsområder. Prosjektene skal knyttes til en av forskningsgruppene ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (les om forskningsgruppene). Stipendiatstillingene finansieres som 100 % stillinger i tre år med 100% forskningstid, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Avhengig av søkerens kompetanse og instituttets behov, vil det i tillegg bli vurdert om det kan legges til inntil 12 måneder med undervisnings og faglig administrative oppgaver. Få fram i søknaden om en utvidelse av tid er ønskelig for deg slik at stipendiatperioden blir å fire år med 75% forskning og 25% undervisningsrelatert arbeid. Stillingene er ledige fra 01.09.2024.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden etter malen som finnesher. Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk. Interesserte søkere bes henvende seg til kontaktpersonen på instituttet for mer informasjon om forskningsgruppene og relevante pågående forskningsprosjekter.

Stillingene er tematisk åpne. Det er ønskelig at et prosjekt omhandler KI som forståelser eller bruk av kunstig intelligens (KI) som en del av læreres profesjonelle eller elevers kompetanse, og at et prosjekt innretter seg mot kjønnsforskjeller i lærerutdanning og læreryrket. Det er også ønskelig med prosjekter med andre tematiske innretninger og prosjekter som har et elevperspektiv.

Søkere oppfordres til forskningssamarbeid med GFUs universitetsskoler. Kobling forskningsgruppe og til eventuell universitetsskole gjøres ved oppstart til stipendiatstilling.

Kvalifikasjoner og vilkår

 • Det er krav om fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med faglig bakgrunn innen utdanningsvitenskap, lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå. For mer informasjon om opptaksregler til doktorgradsprogrammet les her.
 • Det stilles normalt krav om bokstavkarakter B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag.
 • Opptak til doktorgradsprogrammet vårt i utdanningsvitenskap for lærerutdanning er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.
 • Den som ansettes må ha gode muntlige og skriftlige kunnskaper på et skandinavisk språk og engelsk.

Øvrige kvalifikasjonskrav beskrives her.

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse, prosjektets relevans for instituttets arbeidsfelt og karakterer fra høyere utdanning.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
 • prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid (tre år)
 • relevans for fagområdene på instituttet resultater fra tidligere utdanning
 • vedlagte vitenskapelige arbeider
 • andre relevante publikasjoner
 • erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse
 • erfaring fra undervisning på høyskole- eller universitetsnivå vil kunne telle positivt personlige egenskaper

Ønskede egenskaper:

 • ha stor interesse for forskning
 • har gode analytiske evner
 • har evne til å arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre
 • har evne til nytenkning og kreativitet
 • har evne til å jobbe strukturert
 • har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • har gode formidlingsevner 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr:

 • en spennende mulighet for forskerutdanning på Norges tredje største universitet
 • gode muligheter til faglig utvikling i et ambisiøst fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i et etablert doktorgradsprogram og i en av instituttets forskningsgruppe
 • relevant for prosjektet
 • en arbeidsplass i utvikling gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • For nærmere informasjon om stillingene og å komme i kontakt med kontaktpersoner på de ulike temaene som er etterspurt i utlysningen, skriv noen ord om tema i en epost til studieleder Gørill Warvik Vedeler som vil videresende din henvendelse til en fagperson/forskningsgruppeleder. E-post: gowave@oslomet.no
 • For nærmere informasjon om ph.d-programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning, ta kontakt med leder for programmet, førsteamanuensis Annette Hessen Bjerke. E-post: annette.hessen@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 532 200 kr.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «Logg inn og søk stillingen».

Sakkyndig komité

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden: 

 • søknad
 • CV
 • kopier av vitnemål
 • masteroppgaven/hovedfagsoppgaven på et skandinavisk språk eller engelsk. Er oppgaven på et annet språk må du laste opp masteroppgaven sammen med et sammendrag av oppgaven på et skandinavisk språk eller engelsk
 • Utdanning som er tatt utenfor Norge må være godkjent av NOKUT (the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education). Kopi av søknad til NOKUT eller svarbrev fra NOKUT må vedlegges stillingssøknaden. Mer info om søknadsprosessen her.
 • attester
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider (prosjektbeskrivelsen må være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk.)
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeid som skal vurderes av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere kan også bli vurdert av en intern silekomité ved OsloMet i tillegg til sakkyndig komité. Dersom en intern silekomité blir brukt blir søkerne informert om dette etter at søknadsfristen er utløpt. 

Søknadsfrist: 1. januar 2024

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen. Besøk OsloMet på LinkedInFacebookInstagram.

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS