Ledig stilling ved OsloMet

Doktorgradsstipendiat på oppvekst i det digitale markedssamfunnet

Søknadsfrist: 30.06.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

SIFO har ledig en åremålsstilling som stipendiat innen et av våre kjerneområder Digitalt hverdagsliv. Stillingen er et engasjement med 4 års varighet, inkludert ett års pliktarbeid. 75 % av stillingen er tilknyttet doktorgraden og 25 % vil være pliktarbeid inn i andre forskningsprosjekter på SIFO.

SIFO er landets ledende fagmiljø på forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet driver med oppdragsforskning som skal frembringe og utvikle ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. SIFO sitt arbeid skal ha et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for de aktuelle brukerne tillegges vekt.

Les mer om instituttet her

Som ansatt ved SIFO blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Gjennom stipendiatstillingen vil du få muligheten til å bidra i forskning om- og utvikling av kunnskap om digitale sårbarheter. Stillingen kvalifiserer videre til vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler.

Stipendiaten vil være tilknyttet ett av OsloMet sine PhD-programmer, fortrinnsvis Atferdsanalyse. Mer informasjon om PhD-programmene finner du her.

Arbeidsområde

På SIFO vil stillingen inngå i instituttets forskningsgruppe Teknologi og bærekraft. Fokuset for doktorgradsarbeidet skal være på oppvekst i det digitale markedssamfunnet: Hvordan påvirker kommersialisering barn og unges sosiale deltakelse og utenforskap på digitale plattformer?

Kvalifikasjoner og vilkår

 • Du må ha mastergrad innen sosialpsykologi med karakter A på masteroppgaven.
 • Det er en forutsetning at du har god erfaring med forbruksforskning.
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på ett skandinavisk språk og engelsk.
 • Du må ha erfaring med å publisere i internasjonale tidsskrifter.
 • Du bør ha erfaring fra feltarbeid i hjem, samt erfaring med arbeid i internasjonale forskergrupper.
 • Det er en fordel om du har kunnskap om digitalisering av hverdagslivets praksiser (bruk av digitale produkter, tjenester og infrastrukturer) og om digitale data og personvernsproblematikk.
 • Det er et vilkår for tiltredelsen i stipendiatstillingen at man blir tatt opp på et doktorgradsprogram og at endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse.

Ønskede egenskaper

Vi ser etter deg som evner å arbeide godt både selvstendig og i team, har god evne til- og interesse for tverrfaglig samarbeid og som er åpen for anvendelse av ulike vitenskapelige metoder. Videre er det viktig for oss at du er strukturert og resultatorientert med god gjennomføringsevne. Du er også fleksibel, løsningsorientert og tilpasningsdyktig med gode kommunikasjons- og formidlingsevner.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • Spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø på en arbeidsplass i utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, kroner 479 600,- pr. år. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • sammendrag av masteroppgave (maks 2 sider) skrevet på et skandinavisk språk
 • kort beskrivelse av PhD-prosjekt skevet på engelsk (maks 10 sider + referanser, 12pk., 2 cm marg, linjeavstand: 1)
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrifter som du ønsker vurdert (maks 3 stk)

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 30.06.2020

Ref: 20/05338

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Logg inn og søk stillingen