Ledig stilling ved OsloMet

1-2 seniorrådgivere - Seksjon for oppdragsadministrasjon

Søknadsfrist: 16.08.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Er du interessert i etter- og videreutdanning, og kompetanseutvikling for barnehage og skolesektoren? Fast seniorrådgiverstilling ledig i oppdragsadministrasjonen

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultetsadministrasjonen, Seksjon for oppdragsadministrasjon søker etter 1-2 seniorrådgivere til faste stillinger med oppstart så snart som mulig.

Departementene og direktoratene utformer strategier for kvalitet- og kompetanseutvikling gjennom ulike etter- og videreutdanningstiltak basert på regjeringens politiske beslutninger (f.eks. Kompetanse for fremtidens barnehage, Kompetanse for kvalitet, Yrkesfaglærerløftet, Lærerutdanning 2025. Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis m.fl). Strategiene utløser statlige bevilgninger som finansierer utdanningstiltak, kurs, partnerskap og forskningsbasert støtte som fakultetets kompetanse og vitenskapelige ressurser kan bistå med.

Arbeid med satsingene synliggjør fakultetets samfunnsoppdrag. Stillingen gir dermed også et innblikk i hvordan politiske beslutninger blir gjennomført i praksis, innen utdanningssektoren.

Seksjon for oppdragsadministrasjon er en administrativ seksjon ved LUI, og bistår instituttene i å initiere og administrere eksternfinansierte etter- og videreutdanningstiltak gjennom å bistå i anbudsarbeid, koordinering av tildelinger til etter- og videreutdanninger for hele utdanningssektoren. LUI har en koordinerende rolle i regionsamarbeidet

Region Oslo Nord og spiller en aktiv rolle i samarbeid med Fylkesmann i Oslo og Viken om ny modell for etterutdanning av lærere i grunnskolen, videregående opplæring og regional ordning for kompetanseutvikling for barnehager.

Arbeidssted for stillingene må påregnes å være både på Kjeller og i Pilestredet.

Seksjonen jobber i team og skal:

 • yte god service overfor eksterne samarbeidspartnere, instituttene, studentene /deltagerne og andre administrative seksjoner
 • støtte opp under fakultetets og instituttenes handlingsplaner og strategier om økt oppdragsaktivitet av høy kvalitet, og om oppfølging av nasjonale strategier for kompetanseutvikling i arbeidslivet
 • legge til rette for god dialog mellom instituttenes ledelse, vitenskapelig ansatte og eksterne oppdragsgivere bidra til økt omdømme for OsloMet

Arbeidsoppgaver

 • bistå i å initiere, koordinere og administrere etter- og videreutdanningsprosjekter, kurs og andre oppdrag i samarbeid med vitenskapelige prosjektledere.
 • brukerrettet kundebehandling for potensielle oppdragsgivere og andre samarbeidspartnere
 • stillingen innebærer også et nært samarbeid med instituttene, studieadministrasjonen, økonomiseksjonen og andre (interne og eksterne) samarbeidspartnere. Dette betyr varierte arbeidsdager med oppgaver som:
  • o anbudsarbeid
  • o budsjettering og økonomioppfølging
  • o saksbehandling og rapportering
  • o dialog og møtevirksomhet med interne og eksterne fagmiljøer
  • o praktisk tilrettelegging ved kurs og konferanser
  • o markedsføring og informasjonsarbeid
  • o oppfølging av nettsider og andre digitale verktøy, samt sosiale medier
  • o studieadministrativ oppfølging av deltagere og studenter, i samarbeid med studieadministrasjonen

Alle i seksjonen vil, i tillegg til de spesifikke oppgavene i sine stillinger, måtte ta del i andre administrative oppgaver etter behov. Det kan være aktuelt med justeringer av arbeidsoppgavene og arbeidsfordeling i seksjonsteamet ut fra omfang og type oppdrag vi til enhver tid får ansvar for.

Vi søker deg som har

 • mastergrad
 • administrativ arbeidserfaring fra utdanningssektoren, gjerne fra prosjektarbeid
 • kjennskap til og interesse for kompetanseutvikling i utdanningssektoren
 • erfaring med plan- og budsjettarbeid
 • gode digitale ferdigheter
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig.

Det vil være en fordel med erfaring fra eller kjennskap til organisering og koordinering av kompetanseutviklingstiltak i UH sektoren.

Vi ønsker deg som

Vi ser etter deg som ser muligheter, er fleksibel og kreativ. Du må være kvalitetsbevisst og ha evnen til å jobbe både selvstendig og i team. Det er viktig at du arbeider målrettet og strukturert, og takler høyt arbeidspress i perioder. Etter- og videreutdanning for utdanningssektoren er i sterk konkurranse og det er derfor avgjørende at du har god system- og økonomiforståelse, at du raskt kan sette deg inn anbudsdokumenter og ønsker å sette deg inn i instituttenes egenart. Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • et godt arbeidsmiljø med høy grad av trivsel
 • et miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
 • varierte arbeidsoppgaver med handlingsrom til selvstendig arbeid og initiativ
 • mulighet til å påvirke kvalitet- og kompetanseutvikling i utdanningssektoren
 • arbeid ved et av landets største lærerutdanninger med høy kompetanse og viktig samfunnsoppdrag
 • et mangfoldig kulturtilbud
 • trening i arbeidstiden og rimelig treningstilbud gjennom vårt bedriftsidrettslag
 • et variert kurstilbud gjennom det interne kompetanseutviklingstilbudet OsloMet-akademiet
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Seksjonssjef, Bruna Bruce, 67 23 74 89 / 901 75 587

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60 - 75, dvs kroner 532 300-691 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Referansenummer: 20/05399

Søk på stillingen