LEDIG STILLING VED OSLOMET

HR-rådgiver (HR - fellestjenester)

Søknadsfrist: 07.12.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten.

OsloMet søker en dyktig HR-rådgiver med erfaring fra personalforvaltning og spesiell interesse for HR-tech

HR på OsloMet er inne i spennende tider med digitaliseringsprosesser, design av nye tjenester og nye måter å jobbe på. Derfor har vi nå behov for en dyktig HR-rådgiver som både kjenner til HR-prosesser, men som også har god kjennskap til digitale verktøy og har en spesiell interesse for HR-teknologiske muligheter. I denne overgangsperioden vi nå er inne i, finnes det mange veier til de samme målene, og vår jobb handler om å designe de beste prosessene for de som bruker våre tjenester. Kvalitet og brukerfokus skal være våre kjennetegn, og for å oppnå det må vi både kunne tilby gode tjenester, samt jobbe etterrettelig opp mot lov- og avtaleverk.

Som ny medarbeider i HR-fellestjenester vil du bli en del av kompetanseteamet som jobber med sykefravær, permisjon, pensjon og fratredelser, i tillegg til opplæring av ledere innen våre fagområder. Du vil også få muligheten til å delta i ulike digitaliseringsprosesser, ansvar for interne nettsider og læringsplattformen og bidra til onboarding av nye ledere.

Vi jobber innen flere ulike digitale plattformer, hvor de fleste har SAP som kjernesystem og det er en stor fordel om du er kjent med SAP fra før. Vi håper at kombinasjonen personalforvaltning og digital HR er noe som motiverer deg og at du ser potensialet i en slik stilling.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Personalforvaltning

 • rådgivning, veiledning og saksbehandling innen gjeldende lov- og avtaleverk
 • sykefraværsoppfølging fra a-å
 • pensjon, permisjoner og oppsigelser
 • forbedring av HR-prosesser og digitalisering av disse
 • opplæring av ledere innen seksjonens fagområder

Kompetanseutvikling

 • superbruker for Læringsplattformen (Learning Management System)
 • administrasjon av kurskalender (OsloMet-akademiet)
 • nettpublisering
 • delta i digitale utviklingsprosjekter

Vi søker deg som har

 • universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis bachelorgrad
 • gode datatekniske ferdigheter og interesser
 • relevant erfaring fra personalforvaltning
 • relevant erfaring fra kompetanseutvikling
 • god kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • god struktur og stor arbeidskapasitet
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er en fordel at du

 • har kompetanse og interesse for å utvikle folk og organisasjon
 • har interesse for kvalitet i personalforvaltning
 • trives med teamarbeid
 • er nysgjerrig og nøyaktig
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø

Du jobber systematisk og tar egne initiativ, samtidig som du er med på felles føringer og ser viktigheten av enhetlig forvaltning av våre tjenester. Vi forventer at du er en person som er nysgjerrig på nye teknologiske muligheter, setter deg raskt inn i nye systemer og ønsker digitale endringer velkommen. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • en innholdsrik og spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling innenfor HR-området i universitets- og høyskolesektoren
 • et arbeidsmiljø preget av behjelpelige og inkluderende kolleger
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1434 Rådgiver lønnstrinn 50-66 dvs. kroner 471 300 – 615 000 pr. År. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 7. desember 2022

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 22/08264

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS