LEDIG STILLING VED OSLOMET

HR-rådgiver - Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Søknadsfrist: 28.11.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

HR-seksjonen ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) søker HR-rådgiver. Vi jobber innen et bredt HR-felt: bemanningsplanlegging, rekruttering, medarbeideroppfølging, leder- og kompetanseutvikling, lønnsforhandlinger, arbeidsmiljø og HMS. En naturlig del av HR-rollen er å bistå ledere. Vi ser etter deg som er komfortabel i rollen som samtalepartner og støtte for ledere på alle nivå. Vi holder til i Pilestredet 35 i Oslo sentrum.

Som HR-rådgiver vil du inngå i et team av høyt kompetente HR-medarbeidere. Du vil jobbe med HR-faglige spørsmål på Fakultet TKD, som er et spennende fakultet i en rivende utvikling og vekst. Det forventes at du levere både på store og små spørsmål. Fakultetet er svært internasjonalt, med mange internasjonale medarbeidere i både vitenskapelige og administrative stillinger.

Vi jobber for å levere gode og profesjonelle tjenester og skal være en pådriver for gode HR-relaterte prosesser på fakultetet. Vi jobber kontinuerlig med forbedrings- og utviklingsarbeid og ser etter deg som ønsker å bidra med dette.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • Rekruttering: bistå ledere i rekrutteringsprosesser fra A – Å. Vi ser etter deg som brenner for gode og treffsikre prosesser. Det være seg både midlertidige og faste ansettelser i både administrative stillinger og vitenskapelige stillinger med toppkompetanse.
 • Onboarding: mottak av nyansatte. Fakultetet har mange internasjonale ansatte.
 • Personalforvaltning og administrasjon: oppfølging av HR-faglige saker i samarbeid med ledere på fakultetet
 • Ansvar og deltagelse på tvers av seksjonens ansvarsområder og deltakelse i prosjekter ved behov, avhengig av kompetanse og interesse.

Du må ha

 • relevant høyere utdanning, gjerne på masternivå
 • erfaring fra rekruttering i offentlig sektor
 • god kunnskap om relevant statlig lov- og avtaleverk
 • erfaring fra operativt HR-arbeid i statlig virksomhet, gjerne fra UH-sektoren eller annen kunnskapsorganisasjon.
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er en fordel at du har

 • spesiell kompetanse og interesse innen arbeidsrett, internasjonal rekruttering og/eller konflikthåndtering
 • erfaring fra partsamarbeid/medbestemmelse/lønnsforhandlinger i staten
 • kjennskap til mottak av internasjonale ansatte, herunder immigrasjonsregelverket for faglærte og mottak av internasjonale ansatte
 • god digital brukerkompetanse og erfaring med relevante digitale verktøy

Vi ønsker deg som

 • har sterk gjennomføringsevne og jobber strukturert
 • tar initiativ og ansvar
 • jobber selvstendig og samtidig trives med teamarbeid
 • er positiv, fleksibel og skaper gode relasjoner til kollegaer og samarbeidspartnere

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling innen HR-feltet
 • et inkluderende og faglig dyktig arbeidsfellesskap
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, dvs kroner 461 300 – 604 700 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”Søk på stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/11619

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS