Ledig stilling ved OsloMet

EU rådgiver / Controller økonomi

Søknadsfrist: 10.08.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

OsloMet har en økende portefølje mot EU og har behov for å bygge opp en sentral administrativ støttefunksjon for EU aktiviteten på universitetet. Vi søker etter en seniorrådgiver som skal ha ansvaret for å lede dette viktige og spennende arbeidet. Stillingen vil ha et koordineringsansvar for finansiell/økonomisk planlegging og oppfølging av EU-prosjekter ved OsloMet, og med særlig fokus på EUs rammeprogram.

Den som tilsettes i stillingen vil få varierte og selvstendige arbeidsoppgaver som krever utstrakt samarbeid med andre og høy grad av fleksibilitet. Stillingen vil være organisert i sentral økonomiavdelingen, men vil i det daglige jobbe tett sammen med FOU-avdelingen. Personlig egenhet for stillingen vil tillegges betydelig vekt. Aktuell kandidat må ha spesialisert kompetanse om det finansielle regelverket rundt EU-prosjekter.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • Utforme maler, retningslinjer og guider for hvordan budsjettering og rapportering knyttet til EU prosjekter skal skje ved OsloMet samt kvalitetssikre etterlevelse av regelverket
 • Være ansvarlig for opplæring av ansatte og være den sentrale økonomiske støttefunksjonen for søknader om forskningsfinansiering fra EUs rammeprogram (særlig de som ledes fra OsloMet)
 • Utvikle gode felles systemer for økonomisk planlegging, oppfølging og rapportering Beregning av timepriser til bruk i EU-prosjekter
 • Analysearbeid relatert til EU-søknader og -prosjekter ved OsloMet
 • Legge til rette for nettverksbygging og kontakt med arbeids- og næringsliv, organisasjoner, offentlige virksomheter, virkemiddelapparatet, myndigheter og relevante forskningsmiljø
 • Generell saksbehandling, utredninger og analyser av strategisk art som er innenfor seksjonens ansvarsområde

Vi søker deg som har

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå. Krav til utdanning kan fravikes ved lang og relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.
 • Kompetanse om det finansielle regelverket for EU’s rammeprogrammer og forståelse for hvordan forskning drives
 • Evne og lyst til å utvikle kompetansen og de økonomiske støttetjenestene for EU-finansierte prosjekter ved OsloMet
 • Kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på både norsk/skandinavisk og engelsk, også i digitale kanaler

Det er en fordel at du har

 • God kjennskap til universitetssektoren, samt relevante aktører innen forskningsfinansiering, særlig EU
 • Erfaring fra forskning og/eller forskningsdrevet utvikling
 • Relevant administrativ erfaring

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode muligheter for faglig utvikling og påvirkning på et strategisk viktig område Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Økonomidirektør Line Haugen, mobil 91548630
 • Seksjonssjef Idun Thorvaldsen, mobil 45600397

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode rådgiver 1434, lønnstrinn 50-55 dvs, kroner 449 300-594 400 pr. år / eller 1364 seniorrådgiver , lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 532 300-691 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 10.08.2020

Ref: 20/04078

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Logg inn og søk stillingen