LEDIG STILLING VED OSLOMET

Professor innen psykisk helse, rus og avhengighet

Søknadsfrist: 31.10.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig én fast 100% stilling som professor innen fagområdet psykisk helse, rus og avhengighet. Lavere stillingsprosent kombinert med annen stilling/klinisk stilling kan også vurderes. Stillingen er ledig fra 1. januar 2022.

Vi søker deg som vil bidra til å styrke det faglige, vitenskapelige og studentrettede arbeidet ved fakultetet.

Stillingen vil primært være knyttet til master og videreutdanning i psykisk helsearbeid, men det kan også være aktuelt å undervise innen psykisk helse på andre utdanninger ved instituttet. Det vil være aktuelt å samarbeide om forskning og utdanning med andre institutt ved HV og innen OsloMet generelt. Den som ansettes forventes også å delta i utviklingen av fagmiljøenes forskningskompetanse.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og det er etablert flere forskergrupper. Fakultetet har for tiden to Ph.D. -programmer.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • forske og formidle forskningsresultater innen psykisk helse, rus og avhengighet
 • være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og bidra til å søke midler til eksternfinansiert forskning
 • undervise på instituttets utdanninger, veilede studenter og sensurere oppgaver
 • undervise på fakultetets Ph.D.-program, samt veilede Ph.D.-studenter
 • videreutvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid med nye og etablerte samarbeidspartnere innen fagområdet
 • medvirke til å utvikle forskningsgruppen i psykisk helse, rus og avhengighet og psykisk helsearbeid på instituttet/fakultetet
 • utvikle samarbeid på tvers av instituttene ved universitetet

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • professorkompetanse innen psykisk helse, rus og avhengighet
 • erfaring med forskningsnettverk og ledelse av eksternt finansierte prosjekter
 • erfaring med faglig ledelse
 • erfaring med brukergruppen
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig
 • kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på søkerens samlede vitenskapelige produksjon og det er nødvendig at den som ansettes har vitenskapelig kompetanse innenfor ett eller flere av følgende fagområder:

 • sammenheng mellom psykisk og somatisk helse
 • vold og traumer
 • selvmordsforskning og -forebygging
 • rus og avhengighet
 • medisinfrie behandlingsalternativer
 • barn og unges psykiske helse
 • bruker- og pårørendearbeid i psykisk helsetjeneste og TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling)
 • familie- og nettverksinvolvering i psykisk helsetjeneste

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi vil legge vekt på at du

 • kan vise til resultater fra å skaffe ekstern finansiering av forskningsprosjekt
 • leder eller inngår i nasjonale og internasjonale forskernettverk
 • har pågående forskningsaktivitet og nyere vitenskapelige publikasjoner innen fagfeltet psykisk helse, rus og avhengighet
 • samlet vitenskapelige produksjon og produksjon fra de siste seks årene vil bli tillagt stor vekt
 • har klinisk erfaring og praksis fra psykisk helsearbeid og/eller rusarbeid
 • har erfaring med utvikling og bruk av digitale læringsformer

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • samarbeider godt med studenter og kollegaer
 • er faglig engasjert og har evne til å motivere og inspirere
 • er løsningsfokusert og utviklingsorientert
 • er initiativrik og fleksibel
 • har god formidlingsevne
 • har evne til å bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt
 • har evne til å jobbe selvstendig og målrettet

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive Ph.D.-avhandling, med en oversikt
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitetdeltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig videreutvikling i et inspirerende utdannings- og forskingsmiljø
 • mulighet til å bidra i et forskningsfelt i utvikling
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1013, professor lønnstrinn 75 - 84, dvs. kr. 715 900 - 919 700 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist: 31. oktober 2021

Ref: 21/08421

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS