LEDIG STILLING VED OSLOMET

Professor innen helsesykepleie

Søknadsfrist: 01.06.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Vi du bli med på å styrke Norges største miljø innen helsesykepleie?

OsloMet søker deg som har bred og tverrfaglig kompetanse innen folkehelse og som er helsesykepleier.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig én 100% fast stilling som professor innen fagområdet helsesykepleie. Stillingen er ledig fra 1. september 2022.

Fagmiljøet innen helsesykepleie ved OsloMet består av 10 faste ansatte med høy og tverrfaglig kompetanse, samt fem pågående Ph.d.-prosjekter som er faglig nytenkende. Vi jobber tverrfaglig og er Norges største fagmiljø innen helsesykepleie.

Vi søker deg som vil bidra til å styrke og løfte det faglige, vitenskapelige og studentrettede arbeidet ved Fakultetet, og som kan bidra med å utvikle helsesykepleiefaget til å møte morgendagens folkehelseutfordringer. Den som ansettes vil få ansvar for å videreutvikle og styrke helsesykepleierutdanningen i tett samarbeid med fagmiljøet og leder.

Stillingen vil primært være knyttet til Master i helsesykepleie og spesialisering under Masterstudium i helsevitenskap, men det kan også være aktuelt å undervise innen helsesykepleie på andre utdanninger ved fakultetet.

Master i Helsesykepleie ved OsloMet er organisert som en spesialisering under Masterstudium i helsevitenskap på 120 studiepoeng ved Fakultet for helsevitenskap. Spesialiseringen fokuserer på å videreutvikle det sykepleiefaglige kunnskapsgrunnlaget innen helsefremmende og forebyggende arbeid til barn, unge og deres familier.

Det vil være aktuelt å samarbeide om forskning og utdanning med andre institutter ved fakultetet og ved OsloMet generelt. Den som ansettes forventes også å delta i utviklingen av fagmiljøenes forskningskompetanse.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • ha en sentral rolle i fagutvikling, forskning og formidling av forskningsresultater innen helsesykepleie og folkehelse til fagmiljøer, studenter, beslutningsmyndigheter og samfunnet for øvrig
 • være en pådriver for å utvikle relevante forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet innen helsesykepleie og folkehelse
 • ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere som er relevant for utdanningen og faget
 • spille en sentral rolle i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • undervise og veilede på master og ph.d.-nivå, og følge opp studenter i praksis
 • aktivt bidra til utvikling av tverrfaglig samarbeid ved instituttet og OsloMet som helhet
 • initiere og gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid til beste for fagmiljøet
 • utføre administrative oppgaver knyttet til undervisning, veiledning og forskning

Kvalifikasjonskrav

 • professorkompetanse innen helsesykepleie med bred og relevant kompetanse innen folkehelse
 • relevant doktorgrad
 • dokumentasjon på utdanning i helsesykepleie fra Norge
 • erfaring med nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • erfaring med ledelse av prosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring med faglig ledelse
 • kunne vise til resultater med å innhente ekstern forskningsfinansiering
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk og engelsk språk
 • Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det vil bli lagt vekt på

 • at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge faglige fellesskap og er opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning, forskning og utviklingsarbeid
 • omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene tillegges stor vekt
 • bred erfaring fra undervisning og veiledning fortrinnsvis på master og ph.d.-nivå
 • pedagogiske evner
 • forskningsmetodisk bredde
 • kjennskap til og /eller erfaring med arbeid på helsestasjon og skolehelsetjenesten og/eller innen folkehelsearbeid
 • god digital kompetanse

Vi ønsker deg som

 • er visjonær, nytenkende og initiativrik
 • er ambisiøs på helsesykepleiefagets vegne
 • kan motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • er god til å kommunisere og samarbeider godt med studenter og kolleger
 • har evne til å løfte kolleger faglig gjennom utvikling av gode forskningsprosjekt

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • et fagmiljø med stor takhøyde og engasjement i et svært kvalifisert fagmiljø
 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i professor i kode 1013, lønnstrinn 75-84 det vil si kroner 715 900 – 919 700 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Du vil bli vurdert av en sakkyndig komite.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med en oversikt (arbeidene må vedlegges eller ha tydelige lenker og nummeres i henhold til oversikten som vedlegges.
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk kontakt: seniorrådgiver HR Malin Larsen på e-post [email protected]

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jfr. UH-loven § 6-5.

Søknadsfrist: 1. juni 2022

Ref: 22/02668

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS