Ledig stilling ved OsloMet

Professor innen anestesisykepleie

Søknadsfrist: 10.08.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig en fast stilling som professor, for tiden tilknyttet videreutdanning og master i anestesisykepleie. Oppgaver innenfor andre områder ved utdanningen vil kunne påregnes.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskningsgrupper er etablert. Fakultet for helsevitenskap har to ph.d.-programmer.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • lede utviklingen av forskning og formidling av forskningsresultater innen anestesisykepleie
 • være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og bidra til å søke midler til eksternfinansiert forskning innen anestesisykepleie
 • undervise på instituttets utdanninger, veilede studenter og sensurere oppgaver – med særlig vekt på fagfeltet akutt og kritisk syke
 • undervise på fakultetets p.hd. -program, samt veilede p.hd. -studenter
 • videreutvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid med nye og etablerte samarbeidspartnere innen fagområdet
 • medvirke til å utvikle en forskningsgruppe innen akutt og kritisk syke på instituttet/fakultetet
 • bidra til å utvikle samarbeid på tvers av instituttene ved universitetet og mellom universitetet og helsetjenesten

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • professorkompetanse innen anestesisykepleie
 • erfaring med forskningsnettverk og ledelse av eksternt finansierte prosjekter
 • erfaring med faglig ledelse
 • erfaring i å hente inn ekstern forskningsfinansiering
 • nyere klinisk erfaring
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på søkerens samlede vitenskapelige produksjon og det er nødvendig at den som ansettes har vitenskapelig kompetanse innenfor ett eller flere av følgende fagområder:

 • forskning med vekt på anestesisykepleie og/eller sykepleie til akutt og/eller kritisk syke pasienter,
 • pasientsikkerhet med særlig fokus på anestesisykepleie,
 • ledelse og organisering av helsetjenester til akutt og kritisk syke

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse. Kriterier for vurdering av slik kompetanse fremgår av OsloMet 's retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi vil legge vekt på at du

 • har vist evne til å skaffe ekstern finansiering av forskningsprosjekter
 • leder eller inngår i nasjonale og internasjonale forskernettverk
 • har pågående forskningsaktivitet og nyere vitenskapelige publikasjoner innen fagfeltet anestesisykepleie
 • vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli tillagt stor vekt
 • har nyere klinisk erfaring og praksis innen anestesisykepleie
 • har erfaring med utvikling og bruk av digitale læringsformer

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

Vi ønsker deg som

 • samarbeider godt med studenter og kollegaer
 • er faglig engasjert og har evne til å motivere og inspirere
 • er løsningsfokusert og utviklingsorientert
 • er initiativrik og fleksibel
 • har evne til å bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt
 • har evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • er opptatt av utdanningskvalitet

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med en oversikt
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant professorkompetanse, kan det blir aktuelt å ansette midlertidig i stilling som professor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig videreutvikling i et inspirerende utdannings- og forskingsmiljø
 • mulighet til å bidra i et forskningsfelt i utvikling
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1013, professor lønnstrinn 75 - 84, dvs. kr. 704 900 - 906 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden "Logg inn og søk stillingen".

Søknadsfrist: 10.8.2020

Ref. 20/05282

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS