LEDIG STILLING VED OSLOMET

Professor / dosent i mote og samfunn

Søknadsfrist: 17.02.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag er det ledig stilling i 60% som professor/ dosent i Mote og samfunn med ansettelse 1.8.2021.

Stillingen er knyttet til undervisning og veiledning på masterutdanningen i estetiske fag og bachelorutdanningen i Kunst og design – mote og produksjon. På Master i estetiske fag er stillingen knyttet til studieretningen Mote og samfunn.

Fagmiljøet har en sentral posisjon innen motefaget og moteutdanningen i Norge, og satser på ny teknologi, samarbeid med motebransjen og andre aktører innen mote. Gjennom deltakelse i nettverk og arrangering av forskningskonferanser har dette fagmiljøet også markert seg internasjonalt.

Det er et stort fokus på forskning og utvikling ved fakultetet. Ved institutt for estetiske fag er det etablert flere forskergrupper med stor aktivitet. Det forventes at den som ansettes forsker, publiserer og tar del i utviklingen av motefaglig forskning og utvikling.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • å undervise og veilede studenter på alle nivå i utdanningen
 • å ha emneansvar for studieretningen Mote og samfunn
 • å delta i forskningsvirksomhet og utvikling av undervisning på instituttet
 • å delta i/ lede forskergrupper ved instituttet og arbeide med å søke om eksterne forskningsmidler
 • å utveksle erfaring og veilede kolleger

Kvalifikasjonskrav

 • professor- eller dosentkompetanse i mote og samfunn
 • master innen motefeltet eller tilsvarende
 • høy kompetanse innen motefeltets teori, historiske utvikling og betydning for individ, bransje og samfunn i et internasjonalt perspektiv
 • kunnskap om design og produksjon og dets betydning i et samfunnsetisk og bærekraftig perspektiv
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og ett skandinavisk språk.. Dersom du ikke har tilstrekkelig kunnskaper i ett skandinavisk språk må du innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med undervisning og veiledning fra høgskole og/eller universitet
 • evne til å variere undervisningsmetoder, inkludert digitalt
 • nasjonalt og internasjonalt nettverk
 • erfaring med å delta i den offentlige faglige diskursen

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

For professorstilling: Du må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

For dosentstilling: Du må or dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • faglig engasjert og initiativrik
 • innovativ
 • evne til å lytte og å være nysgjerrig på endringer

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad blir vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med en oversikt
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i professor i kode 1013/ dosent i kode 1532 dvs kroner 708 000 – 910 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • fungerende instituttleder Liv Klakegg Dahlin, tlf: +47 67236318

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jfr. UH-loven § 6-5.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/00305

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS