LEDIG STILLING VED OSLOMET

Postdoktor innen bygningsfysikk og digitale tvillinger i det bygde miljø

Søknadsfrist: 27.01.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

OsloMet ser etter en dyktig og ambisiøs forsker til å bli med i et spennende tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert av EEA og Norway Grants.

Ved Institutt for Bygg- og Energiteknikk er det en ledig midlertidig stilling som postdoktor i ‘Bygningsfysikk og Digitale Tvillinger i bygningsmiljøet’. Stillingen vil ha en varighet på 2 år og vil være knyttet til et internasjonalt forskningsprosjekt, som tar sikte på utvikling av et mindre forurensende automatisert fasadesystem integrert i bygningsstyringssystemer. Hovedmålene for arbeidet i sammenheng med denne postdoktorstillingen er:

 • analyse og korrelasjon av sensordata relatert til overvåking av kritiske parametere for fasadesystemet
 • en mulighetsstudie for dataene samlet fra sensorene og
 • utvikling og beskrivelse av Digitale Tvillinger-konseptet

Les mer om fakultetet og instituttet her:Institutt for bygg- og energiteknikk - OsloMet

Les mer om våre forskergrupper her: Forskning og utvikling - OsloMet

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • å formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • å gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • å utføre faglig-administrative oppgaver
 • å delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • spille en sentral rolle i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet ved Instituttet
 • å aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad innen bygningsfysikk eller bygningsteknologi
 • programmeringskompetanse
 • erfaring fra nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • erfaring med å lede prosjekter med ekstern finansiering
 • det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • kompetanse på digitale tvillinger og/eller IoT-systemer i det bygde miljøet
 • erfaring med fasadesystemer
 • god digital kompetanse
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

Vi legger vekt på at du er samarbeidsorientert og motivert til å utvikle fagmiljøer og er opptatt av innovasjon i forsknings- og utviklingsarbeid. Deltakelsen i prosjektet vil kreve selvstendig vitenskapelig tenkning og ledelseskompetanse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Du vil bli vurdert av en sakkyndig komite.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV (inkludert navn og kontaktinformasjon for minst to referanser)
 • kopier av attester / vitnemål
 • komplett liste over publikasjoner
 • opptil ti vitenskapelige artikler i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen og en detaljert beskrivelse av bidraget til artikkelen fra søkeren
 • en plan på inntil tre sider (inkl. referanseliste) med beskrivelse av hvordan du vil gjennomføre postdoktorprosjektet

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk kontakt: [email protected]

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i postdoktor i kode 1352, lønnstrinn 60 – 74 det vil si kroner 543 500-702 100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 27.01.2022

Ref: 21/12508

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS