Ledig stilling ved OsloMet

Postdoktor i maskinlæringsapplikasjoner i tilstandsovervåking av bærende konstruksjoner

Søknadsfrist: 30.09.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Postdoktor i maskinlæringsapplikasjoner (Machine Learning Applications) i tilstandsovervåking av bærende konstruksjoner

Det er flere aktive forskningsgrupper ved Institutt for bygg- og energiteknikk. Instituttet er aktivt involvert i doktorgradsprogrammet i ingeniørvitenskap. Mer informasjon om Institutt for bygg- og energiteknikk og Fakultet for teknologi, kunst og design finner du her.

Stillingens forskningsområde

Institutt for Bygg- og Energiteknikk har en ledig midlertidig stilling som postdoktor innen maskinlæringsapplikasjoner i tilstandsovervåking av bærende konstruksjoner. Stillingen har en varighet på 2 år, med mulighet for forlengelse.

Postdoktoren vil være tilknyttet til et forskningsprosjekt NEAR: «Neste generasjon finite element kalibreringsmetoder for jernbanebroer» som er finansiert av Bane Nor. Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med Bane NOR, NTNU og Universitet i Oslo. Postdoktorens hoved arbeidsoppgave er å utvikle maskinlæringsmodeller som skal brukes for å kalibrere finite element modeller av jernbanebroer som på en pålitelig måte kan beregne maksimal akselerasjonen som konsekvens av toglaster.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Kandidaten skal hovedsakelig fokusere på NEAR-prosjektet men forventes også å bidra i andre relevante forskningsoppgaver på instituttet. Stillingen har en varighet på to år med mulighet for forlengelse.

Kvalifikasjonskrav:

 • Doktorgrad innen datavitenskap, informatikk, elektroteknikk, konstruksjonsteknikk eller ingeniørrelaterte fag med erfaring i ett eller flere av følgende temaer
  • o maskinlæring
  • o signalbehandling
  • o kunstig intelligens
  • o datahåndtering og behandling
  • o tilstandsovervåking av bærende konstruksjoner
 • relevant vitenskapelig produksjon evne til å gjennomføre selvstendig forskning erfaring med programvareutvikling
 • det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Vi vil legge vekt på:

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • personlige egenskaper som er relevante for et godt arbeidsmiljø
 • kandidatens faglige profil sammenlignet med fagfeltet til prosjektet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • En tekst (en side) som beskriver kandidatens relevante forskning og motivasjon
 • CV (navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • Komplett liste over publikasjoner
 • Kopier av attester / vitnemål
 • Inntil 5 publiserte vitenskapelige artikler i fulltekst
 • En kopi, eller et sammendrag, av doktorgradsavhandlingen
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, relasjon til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • annen relevant dokumentasjon

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen.

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

Vil tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1352 postdoktor lønnstrinn 60 – 74 , dvs kroner 532 300 – 691 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden” Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 30.09.2020

Ref. no: 20/07197

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Logg inn og søk stillingen