Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stilling som rådgiver innen studieadministrasjon - Institutt for medisinske basalfag (IMB)

Søknadsfrist: 19.01.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Institutt for medisinske basalfag (IMB) arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet har ansvar for undervisning i basalfagene i medisinutdanningen, utdanningen i klinisk ernæring samt deler av forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet. Instituttet har om lag 350 ansatte, og en betydelig andel av forskningsaktiviteten er eksternt finansiert. Vårt arbeidsmiljø er internasjonalt, og engelsk brukes ofte som arbeidsspråk i tillegg til norsk.

Den ledige stillingen er knyttet til Seksjon for studiestøtte og administrative fellestjenester som består av 12 årsverk. Instituttet har pt. ansvar for 2 av 8 moduler ved profesjonsstudiet i medisin og for et femårig masterprogram i klinisk ernæring. Stillingen rapporterer til seksjonssjef, og vil fylle en av fire administrative stillinger som har studieadministrative oppgaver. Det er ønskelig med tiltredelse fra 1. april.

Arbeidsoppgaver

 • studentkontakt, veiledning og – informasjon, oppfølging av studieprogresjon
 • administrativ støtte for modul-/semesterutvalg, modulleder og emneleder
 • utarbeide informasjon til lærere og studenter, herunder drift og vedlikehold av modul-/semestersider på web
 • ha løpende kontakt med modulleder, undervisningsledere, fagmiljø, lærere, studenter, ledere på ulike nivåer og med studieseksjonen på fakultetet
 • undervisningsplanlegging i ulike databaser/utarbeide timeplaner
 • delta i eksamensarbeid
 • rådgiver og saksbehandler i ressursstyring ved instituttet, herunder undervisningsregnskap
 • tilsettingssaker, søknader om forskningstermin, avtaler om bilagslønn mv
 • sekretariat i råd og utvalg
 • utredninger, utviklingsoppgaver og utarbeidelse av notater, evalueringer og rapporter ved behov
 • andre administrative oppgaver kan tilkomme

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Det kreves relevant og bred erfaring med studieadministrativ saksbehandling i universitets- og høgskolesektoren
 • Det er en fordel med god kjennskap til elektroniske studieadministrative systemer.
 • Det kreves gode analytiske ferdigheter, og meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Det kreves gode IT-kunnskaper.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • liker både rutine- og utviklingsoppgaver
 • har evne til selvstendig arbeid og samtidig dele og involvere kollegaer og interessenter i arbeidet
 • jobber strukturert, nøyaktig og er god til å dokumentere
 • kan håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø
 • er løsningsorientert i samarbeid med ulike aktører
 • har evne til å orientere seg i en kompleks kunnskapsorganisasjon

Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver (SKO 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 513 600 og kr 615 900, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS