Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver økonomi - Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 19.01.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og er internasjonalt ledende på flere områder. Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene, og dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning. Virksomheten har 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi søker to økonomer til faste stillinger i økonomiseksjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Økonomiseksjonen består av 39 personer og stillingen inngår i avdeling for prosjektøkonomi som består av 14 personer, og som har økonomiansvar for våre 750 forskningsprosjekter og 13 sentre.

Den som ansettes vil samarbeide tett med prosjekt- og senterledere i forskningsmiljøene, og vil få et bredt kollegafellesskap innen økonomi og forskningsadministrasjon.

Dette er en spennende og fremtidsrettet stilling innenfor et viktig satsingsområde for fakultetet og UiO. Vi har en ambisjon om relativt betydelig vekst innen ekstern finansiering, og stillingen er viktig for å understøtte dette.

Endringer i fakultetets rammebetingelser og/eller strategiske prioriteringer kan medføre endrede arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Økonomisk forvaltning av prosjekter og forskningssentre, herunder budsjettering, økonomistyring, og rapportering
 • Løpende økonomisk oppfølging av en egen prosjektportefølje i forhold til prosjektleder, finansieringskilde og ledelse
 • Utarbeide økonomiske analyser, beslutningsgrunnlag og gi bistand i finansieringssøknader
 • Utvikle av Beste praksis innen økonomiområdet
 • Bidra til helhetlig forståelse av underenhetenes og fakultetets økonomi
 • Være en aktiv pådriver til et godt samarbeid på tvers i økonomiseksjonen

Kvalifikasjonskrav

 • Økonomifaglig utdanning, minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse vil kunne kompensere utdanningskravet
 • Erfaring fra økonomi, controlling, budsjett, og regnskap, med gode dokumenterbare resultater
 • God helhetsforståelse
 • God regnskapsforståelse
 • Svært gode Excel kunnskaper og systemforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du er løsnings- og resultatorientert slik at bruker får gode leveranser
 • Du er analytisk og arbeider strukturert
 • Du har engasjement og tar initiativ
 • Du er villig til å lære noe nytt
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap der kolleger gjør hverandre gode
 • Du må trives med å håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver, kode 1434, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn på kr. 563 700 – 627 700, avhengig av erfaring og kompetanse.
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • En kortfattet søknad hvor du beskriver din motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på «Søk stillingen».

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med:

 • Avdelingsleder Marianne Afdal på telefon +47 22 85 64 25

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt personalkonsulent Therese Ringvold, e-post: [email protected], telefon 22 85 16 06.

Søk stillingen