Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver knyttet til forskerutdanning

Søknadsfrist: 17.01.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og to sentre. Det er for tiden ca. 3500 studenter knyttet til fakultetet. Antall tilsatte omfatter ca. 350 årsverk, hvorav 120 årsverk teknisk- og administrativ ansatte og ca 220 årsverk vitenskapelig ansatte.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

I fakultetsadministrasjonen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet er det ledig en stilling som rådgiver med arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning og utvikling av fakultetets forskerutdanning og ph.d.-program.

Fakultetet har til enhver tid ca. 80 registrerte doktorgradskandidater, og gjennomfører ca. 15 disputaser årlig.

Vi søker etter en erfaren medarbeider med kompetanse innen både programforvaltning og driftsoppgaver. Din bakgrunn, faglige interesser og personlige egenskaper gjør deg egnet til å bidra både prinsipielt og praktisk innen forvaltning av fakultetets høyeste akademiske grader.

Stillingen rapporterer til seksjonsleder. Stillingen forutsetter høy grad av selvstendighet og arbeider i det daglige nært med forskningsdekanen.

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegging og saksbehandling innenfor forskerutdanningen, herunder programopptak mv.
 • Forberedelse av saker til fakultetets Programråd for forskerutdanningen og sekretærfunksjon for programrådet
 • Ivaretakelse av lokalt regelverk som beskriver ulike aktørers roller, ansvar og arbeidsoppgaver innenfor saksfeltet, samt praktiske rutiner for driften
 • Utviklings- og utredningsoppgaver
 • Forvaltning av insentiver rettet mot doktorgradskandidater og postdoktorer
 • Andre oppgaver kan bli tillagt ved behov

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå, fortrinnsvis på masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Bred erfaring med forvaltning av forskerutdanning og doktorgrader
 • Særlig god skriftlig formuleringsevne, med forståelse for både presisjon og klart språk
 • Gode engelskkunnskaper, herunder kjennskap til områdets særegne terminologi

Det søkes i utgangpunktet etter en person med kvalifikasjoner som rådgiver. For rådgiverstilling kreves det omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for rådgiverstilling vil vi vurdere å tilsette i seniorkonsulentstilling. Ved tilsetting i seniorkonsulentstilling vil arbeidsoppgavene til dels være de samme, men tilpasset søkerens erfarings- og kvalifikasjonsnivå hva angår vanskelighetsgrad og selvstendighet.

Personlige egenskaper

Arbeidet med forskerutdanningen innebærer samarbeid både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Viktige personlige egenskaper er:

 • Strukturert, systematisk og analytisk
 • Smidig og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 542 400 og kr 605 500, avhengig av kompetanse
 • Alternativt lønn som seniorkonsulent kode 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 496 100 og kr 552 800, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen